Analizy

Raport o spółce: PZO Sp. z o.o.

 1. Informacje o spółce:
  1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
  2. Poprzednio: Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
  3. .Adres: ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
  4. Biuletyn Informacji Publicznej:https://pzogliwice.pl/
  5. KRS: 0000195957
 2. Władze spółki:
  1. Prezes: Magdalena Budny
  2. Poprzednio: Edward Mazur
  3. Zarząd: prezes jednoosobowo
  4. Rada Nadzorcza: Janusz Marcinów, Adam Wójcik, Andrzej Frejno
  5. Poprzednio w RN: Marian Maciejczyk, Marek Zaleśny, Stanisław Pazera, Ryszard Turczyniak, Paweł Miodek, Andrzej Kuczera
  6. Prokurenci: Monika Sobelska, Andrzej Kański
 3. Podstawowe miesięczne wynagrodzenie władz spółki:
  1. Prezes: 20 671 zł
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej:  4 263 zł
  3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 4 069 zł
  4. Członek Rady Nadzorczej: 3 875 zł
 4. Wartość spółki i udział Miasta Gliwice:  
  1. Spółka w 100% należy do samorządu – miasto posiada 61 248 udziałów o łącznej wartości 30 624 000 zł.
  2. Kapitał spółki: 30 624 000 zł
 5. Wynik finansowy za ostatni rok: 9.035.865,40 zł. Przeznaczenie – wypłata dywidendy. 
 6. Transfery finansowe z budżetu miasta do spółki:
  1. Przetargi
  2. Zlecenia z wolnej ręki 9 149 zł
  3. Podniesienie kapitału zakładowego w latach 2013-2021: 2 000 000 zł
  4. Łącznie: 2 009 149 zł

Pełny raport:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button