Analizy

Raport o spółce: ZBM TBS I

 1. Informacje o spółce:
  1. Nazwa: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z .o.o.
  2. Adres: 44-100 Gliwice ul. Dolnych Wałów 11
  3. Biuletyn Informacji Publicznej: https://zbmgliwice.pl/bip/
  4. Numer KRS:     0000011843
 2. Władze spółki:
  1. Prezes: Andrzej Tomal (p.o. prezesa zarządu)
  2. Poprzednio: Zbigniew Ordysiński / Jerzy Codogni / Bożena Orłowska / Jerzy Ptak
  3. Zarząd: prezes jednoosobowo
  4. Rada Nadzorcza: Agnieszka Dylewska, Marek Sanecznik, Rafał Wróbel
  5. Poprzednio w RN: Jerzy Zachara, Stanisława Osmenda, Tadeusz Molędzki, Ewa Gralka, Rafał Warchoł, Andrzej Tomal, Jerzy Kmieć, Tomasz Rysz, Aleksandra Śnieżek, Ryszard Trzebuniak, Dariusz Kotylak, Tadeusz Barcik, Mirosław Barczewski,  
  6. Prokurenci: Szynkolewska Jolanta, Wolański Adam, Ciomek Halina
 3. Podstawowe miesięczne wynagrodzenie władz spółki:
  1. Prezes: 23 255 zł
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej:  4 263 zł
  3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 4 069 zł
  4. Członek Rady Nadzorczej: 3 875 zł
 4. Wartość spółki i udział Miasta Gliwice:  
  1. Spółka w 100% należy do samorządu – miasto posiada 125 873 udziałów o łącznej wartości 62 936 500 zł.
  2. Kapitał spółki: 62 936 500 zł
 5. Wynik finansowy za ostatni rok: 1.928.404,16 zł, przeznaczenie zysku na kapitał zakładowy
 6. Transfery finansowe z budżetu miasta do spółki: (dane niepełne)
  1. Przetargi
  2. Zlecenia z wolnej ręki 19 179 zł
  3. Podniesienie kapitału zakładowego (2015-2021): 13 451 000 zł
  4. Łącznie: 13 470 179 zł

Pełen raport:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button