Analizy

[Rejestr umów] – grudzień

Nie był to rekordowy miesiąc, ale kwota wydana z wolnej ręki przez urząd i tak robi wrażenie. Ponad pół miliona złotych wydano w grudniu w trybie bezprzetargowym. Na co?

W grudniu urząd zawarł 27 umów z wolnej ręki na łączną kwotę 1.515.256 zł. Wśród kontrahentów tradycyjnie już Śląska Siec Metropolitalna. Pięć umów związanych jest z opracowaniem nowej strategii rozwoju dla miasta (na 263 tys. zł.). Na co wydano pozostałą kwotę?

Najciekawsze umowy podpisane w grudniu:

  1. Śląska Sieć Metropolitalna otrzymała kolejne 226 tys. zł. na mocy aneksu do umowy na zadanie “Pełnienie funkcji Operatora Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice w latach 2020-2023”.
  2. Kancelaria THEDY&PARTNERS SP. Z O.O. podpisała dwie umowy – jedna na doradztwo podatkowe, druga na złożenie w imieniu miasta skargi konstytucyjnej. Łączna kwota umów: 200 tys. zł.
  3. W związku z prowadzeniem prac nad strategią rozwoju Gliwic do roku 2040 podpisano pięć umów: na opracowanie dokumentu, identyfikację wizualną opracowania, przeprowadzenie działań partycypacyjnych, pełnienie funkcji eksperta grupy roboczej. Łączna wartość umów 263 769,00 zł.
  4. Karuzela wiedeńska na Rynku kosztowała nas 83 640,00 zł. Dodatkowo, za jej ochronę (wraz z szopką bożonarodzeniową) zapłacono 29 tys. zł.
  5. Kolportaż “Miejskiego Serwisu Informacyjnego” wraz z magazynem “W Metropolii”. To zlecenie za 55 tys. zł. wykona A.T. TRANS SPÓŁKA CYWILNA.
  6. Enigmatyczna pozycja w rejestrze umów pod nazwą “usługa gastronomiczna”. Wartość umowy: 35 380,80 zł. INTERCOM S.C. PIOTR JEZIK, MICHAŁ JEZIK, KRZYSZTOF SKROBACKI.

Lista kontrahentów w grudniu:

NAZWA KONTRAHENTAWARTOŚĆ UMOWY
RAJMUND ZALEWSKI TORAKOL276 071,74
ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O. O.226 291,23
THEDY&PARTNERS SP. Z O.O.199 825,96
PRONOBIS STUDIO GRZEGORZ PRONOBIS89 052,00
GRUPA IDEA MIA TOMASZ CZERNIAK83 640,00
FINE STORY SONIA SŁABOŃ73 062,00
SYREK-KOSOWSKA ANNA71 872,00
ARCHITEKCIPL HNAT JERZY65 000,00
24GIS SZYMON CIUPA59 409,00
A.T. TRANS SPÓŁKA CYWILNA55 350,00
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA51 840,00
GARMOND PRESS – KRAKÓW SP. Z O.O.48 259,29
TRZĄSKI LESZEK40 000,00
INTERCOM S.C. PIOTR JEZIK, MICHAŁ JEZIK, KRZYSZTOF SKROBACKI35 380,80
PUCHAŁA WRÓBEL KRUPA POLIFKE KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓLKA PARTNER32 472,00
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FENIKS28 905,00
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE LANCER FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZ25 000,00
INFORMATOR RYNKOWY – WYDAWNICTWO PRASOWE MARCIN FABRYKOWSKI22 140,00
TRANSPORT CIĘŻKI W. PIETRYGA18 548,40
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O. O.8 000,00
PETROFF-SKIBA ANNA2 500,00
AZMAS SPÓŁKA CYWILNA2 337,00
MACIEJCZYK ALEKSANDRA300,00
SUMA1 515 256,42

Lista zleceń:

WYKONAWCAOPIS ZLECENIAWARTOŚĆ UMOWY
RAJMUND ZALEWSKI TORAKOLAneks nr 7 do umowy pn. “IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja boisk szkolnych”276 071,74
ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O. O.Aneks nr 1 do umowy na zadanie “Pełnienie funkcji Operatora Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice w latach 2020-2023”226 291,23
THEDY&PARTNERS SP. Z O.O.Określenie zasad świadczenia przez Wykonawcę usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dokonywanie analiz prawnych w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.129 150,00
THEDY&PARTNERS SP. Z O.O.prowadzenie zastępstwa procesowego w zakresie: złożenia skargi konstytucyjnej lub wniosku z art. 188 Konstytucji RP, opodatkowania opłat za gospodarowanie odpadami70 675,96
PRONOBIS STUDIO GRZEGORZ PRONOBISPrzeprowadzenie działań partycypacyjnych Strategii Gliwice 204052 275,00
PRONOBIS STUDIO GRZEGORZ PRONOBISPełnienie funkcji eksperta grupy roboczej społecznej Strategia Gliwice 204036 777,00
GRUPA IDEA MIA TOMASZ CZERNIAKWynajem, transport, montaż i obsługa Karuzeli Wiedeńskiej83 640,00
FINE STORY SONIA SŁABOŃOpracowanie systemu identyfikacji wizualnej na potrzeby procesu związanego z przygotowaniem Strategii Gliwice 204073 062,00
SYREK-KOSOWSKA ANNAPełnienie funkcji eksperta grupy roboczej gospodarczej Strategia Gliwice 204061 655,00
SYREK-KOSOWSKA ANNAPrzeprowadzenie wykładów “Nowe trendy na rynku pracy”10 217,00
ARCHITEKCIPL HNAT JERZYZespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Syriusza 30 – uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych (3) – dokumentacja projektowa65 000,00
24GIS SZYMON CIUPAPełnienie funkcji eksperta grupy roboczej przestrzennej i przeprowadzenie serii wykładów PT Idea smartcity – 24GIS59 409,00
A.T. TRANS SPÓŁKA CYWILNAKolportaż “Miejskiego Serwisu Informacyjnego” wraz z magazynem “W Metropolii”55 350,00
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKAKompleksowe utrzymanie woonerfu przy ul. Siemińskiego.51 840,00
GARMOND PRESS – KRAKÓW SP. Z O.O.Codzienna dostawa prasy, czasopism i gazet48 259,29
TRZĄSKI LESZEKPełnienie funkcji eksperta grupy roboczej środowiskowej Strategia 204040 000,00
INTERCOM S.C. PIOTR JEZIK, MICHAŁ JEZIK, KRZYSZTOF SKROBACKIusługa gastronomiczzna35 380,80
PUCHAŁA WRÓBEL KRUPA POLIFKE KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓLKA PARTNERObsługa prawna skarbnika miasta w 2021 roku32 472,00
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FENIKSJARMARK 2020 – ochronę karuzeli wiedeńskiej oraz szopki bożonarodzeniowej znajdujących się na Rynku w Gliwicach28 905,00
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNE LANCER FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZDostawa bluzek i koszul25 000,00
INFORMATOR RYNKOWY – WYDAWNICTWO PRASOWE MARCIN FABRYKOWSKItransmisja on-line i retransmisja obrad Rady Miasta22 140,00
TRANSPORT CIĘŻKI W. PIETRYGAUzupełnianie woreczków na psie odchody w dystrybutorach należących do miasta Gliwice.18 548,40
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O. O.porozumienie trójstronne woda na cele p.poż.8 000,00
PETROFF-SKIBA ANNAPrzeprowadzenie wykładów “Partycypacja społeczna w mieście”2 500,00
AZMAS SPÓŁKA CYWILNAWycena wartości infrastruktury własności firmy Tauron Nowe Technologie w celu odkupienia jej przez miasto Gliwice na potrzeby zadania pod nazwą:”Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy”1 783,50
AZMAS SPÓŁKA CYWILNAWycena wartości infrastruktury oświetleniowej własności Tauron podlegającej likwidacji w rejonie ulic Piwnej i Hlubka w związku z realizowanym przez ZDM zadaniem :”Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka”553,50
MACIEJCZYK ALEKSANDRAUdział w charakterze eksperta w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postepowań egzaminacyjnych, dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego300,00
Suma końcowa1 515 256

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button