Komisje RMWideo

Rozdali dotacje na sport

Urząd Miasta podzielił środki na wsparcie sportu w Gliwicach w I półroczu 2021 roku. Rozdział dotacji był głównym tematem posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice.

Posiedzenie komisji z dnia 26.01.2021 r. Temat pierwszy – rozdział dotacji na sport.

  1. Rozdział środków publicznych na wsparcie sportu w Gliwicach zreferował naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Paweł Staszel (start od 11m, 14s nagrania). W dyscyplinach priorytetowych I grupy (piłka nożna, futsal, piłka ręczna, koszykówka) wzrost finansowania o ok. 200 000 zł w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. W dyscyplinach priorytetowych II grupy w pierwszym półroczu rozdzielono nieznacznie mniej środków niż w 2020 roku. Zadanie upowszechniania kultury fizycznej – przyznano dotacje w kwocie 398 tys zł.
  2. Radny Chmielewski poruszył problem zbyt niskich dotacji dla mniejszych klubów sportowych (20 min. 10 s. nagrania). Carbo Gliwice wnioskowało o 37 tys. zł, otrzymali tylko 12 tys zł. “Co w tej sytuacji kluby mają zrobić? Rozwiązać się już teraz czy poczekać na lepsze czasy? Z powodu epidemii jest problem z pozyskaniem sponsorów. Czy mamy mieć więcej przypadków takich jak Fortuna Gliwice, która zniknęła z piłkarskiej mapy Gliwic? (…). Małe kluby są potrzebne, aby szkolić nasze dzieci i młodzież. W którymś momencie się zatraciliśmy. Z klapkami na oczach ładujemy ogromne pieniądze w sport zawodowy, zapominając o całej reszcie. (…) Pani Prezydent (Ewa Weber, obecna na posiedzeniu komisji – przyp. red.), Pani poprzednik, Pan Krystian Tomala nie znał się na sporcie i praktycznie zaczął jego zarzynanie, mam nadzieję, że Pani to zatrzyma.” Wystąpienie radnego Chmielewskiego było dłuższe i wielowątkowe, zachęcamy do obejrzenia materiału wideo.
  3. Prezydent Ewa Weber podkreśliła, (23m. 30s.) iż dotacje na sport nie są przeznaczone na utrzymywanie klubów, a na konkretne działanie związane ze szkoleniem młodzieży.
  4. Radny Marcin Kiełpiński (27m. 20s). “Czy byłaby możliwość zwolnienia gliwickich klubów z opłaty za wieszanie bannerów swoich sponsorów w czasie meczu na obiektach będących w zarządzie do MZUK?”.
  5. Radna Krystyna Sowa (36m. 30s.) “Czy Pan naczelnik wie jaka jest reakcja klubów na przyznane dotacje?” Paweł Staszel: nie mamy żadnych sygnałów. Prezydent Ewa Weber: otrzymaliśmy pozytywne uwagi i podziękowania ze strony klubów.

Temat drugi: zmiany w sieci publicznych jednostek oświatowych.

  1. Naczelnik Mariusz Kucharz (41 m. 40s.): tegoroczne zmiany są zmianami porządkującymi. Chcemy zlikwidować Szkołę Policealną nr 1 przy Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, Szkołę Policealną nr 5 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, oraz SP nr 8 przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych. “Od czterech lat te szkoły są szkołami martwymi, żaden uczeń się do nich nie rekrutuje.”

Zapis wideo posiedzenia komisji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button