KulturaStudia

Rusza rekrutacja na studia podyplomowe

Nadszedł czas na II edycję studiów podyplomowych z zarządzenia organizacjami pozarządowymi, nabór rusza już wiosną 2022 roku.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, które chcą udoskonalić nabyte wcześniej umiejętności, jak również pozyskać zupełnie nowe i poznać nieznane dotychczas obszary wiedzy.

Interdyscyplinarny program studiów jest odpowiedzią na dążenie do profesjonalizacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także zawiązywania efektywnych relacji pomiędzy III sektorem a instytucjami publicznymi. Przedmioty, uwzględnione w toku nauki, dotyczą szerokiego zakresu funkcjonowania podmiotów wskazanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotyczy to sprawnego zarządzania własną organizacją, w tym stosowania myślenia projektowego, pozyskiwania i zarządzania funduszami czy też promocji działań pożytku publicznego, tak aby trafiać do jak najszerszej grupy odbiorców. Program uwzględnia także m.in. rolę wolontariatu, zlecania zadań publicznych czy partycypację obywateli w konsultacjach społecznych.

Dążenie do profesjonalizacji III sektora wymaga od jego przedstawicieli dokładnego zaznajomienia się z obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym sprawozdawczości, a także wymogów, obowiązków oraz udogodnień wynikających z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią na konieczność profesjonalizacji podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, a także skuteczniejszego budowania trwałych relacji oraz kooperacji z organami administracji publicznej. Studia są adresowane nie tylko do osób tworzących organizacje pozarządowe, ale i zatrudnionych w sektorze publicznym, otwartych na współpracę z reprezentacją społeczeństwa obywatelskiego. Atutem studiów jest możliwość kontaktu z praktykami z III sektora, administracji publicznej i instytucji wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W programie studiów między innymi:

·        Społeczeństwo obywatelskie – idea i historia myśli

·        Podziały społeczno-polityczne w Polsce po 1989 roku. Wyzwania i problemy społeczne

·        Organizacje pozarządowe w polskim systemie prawnym

·        Sprawozdawczość organizacji

·        Status organizacji pożytku publicznego. Przywileje oraz obowiązki

·        Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną organizacji

·        Pozyskiwanie środków na własne funkcjonowanie oraz fundraising organizacji

·        System kształtowania i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

·        Profesjonalizacja i podział zadań w organizacji

·        Zarządzanie projektami w organizacji. Ewaluacja projektów i zarządzanie ryzykiem

·        Realizacja zadań publicznych

·        Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji

Czesne:  6000zł

Zachęcamy do rejestracji: https://collegiumintermarium.sorga.pl/…odyplomowe

Studia odbywają się w weekendy, w trybie hybrydowym. Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie przesłany zainteresowanym.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem ds. studenckich: +48 22 110 30 91, rekrutacja@collegiumintermarium.org 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button