Brak kategorii

Self-adwokatki: edukacja osób doznających przemocy domowej

Kim są self-adwokatki?

To stosunkowo nowe pojęcie, które odnosi się do osoby występującej we własnym imieniu jako rzecznik i reprezentant. Taka osoba zna swoje prawa,  potrafi o sobie decydować, posiada również umiejętności przemawiania na forum oraz wie, w jaki sposób pomagać innym osobom, które zmagają się z problemem przemocy domowej. Self-adwokatki edukują się w zakresie praw człowieka, znajomości konstytucji, zwiększają także swoje kompetencje komunikacyjne i są gotowe do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem –  prowadzą konferencje i spotkania z osobami zainteresowanymi działaniem na rzecz osób pokrzywdzonych.

Kobiety pomagające kobietom

Kluczowym elementem działań Bezpiecznych Grup Wsparcia jest przeszkolenie kobiet do pełnienia funkcji self-adwokatek. Inicjatywa ta przyciąga panie zainteresowane działalnością społeczną. Uczestniczki wykazują otwartość i pozytywne nastawienie wobec proponowanych aktywności. Warto dodać, że wiele z nich prężnie udziela się w wolontariatach.

W ramach projektu odbyły się warsztaty przygotowujące do roli self-adwokatki. W szkoleniu wzięło udział 75 kobiet. Projekt trwał dwa lata, a w jego trakcie przeprowadzono 45 szkoleń z udziałem różnych ekspertów, między innymi z zakresu prawa i psychologii. Kobiety dowiedziały się między innymi, na czym polega rola self-adwokatki, zostały zaznajomione z zadaniami i kwestiami prawnymi, poznały także placówki, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji kryzysowej. Przedstawiono im również procedurę tzw. Niebieskiej Karty.

Uczestniczki uczyły się również dobrej komunikacji, między innymi jak mówić o swoich potrzebach i marzeniach oraz w jaki sposób formułować postulaty we własnym imieniu. Organizatorzy zadbali, aby każda z pań miała przestrzeń do pracy indywidualnej, tak aby w odpowiednich warunkach mogła wypełnić kartę pracy.

Webinarium o self-adwokatkach

W trakcie trwania projektu odbył się także półtoragodzinny webinar na temat roli self-adwokatek w życiu społecznym. Do udziału w spotkaniu zaproszona została specjalistka do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ekspertka opowiedziała o zmianach, jakie zaszły w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przedstawiła też przebieg procedury Niebieskiej Karty i jej wpływ na zmiany w ustawie antyprzemocowej. Na spotkaniu podjęto również kwestię dotyczącą kuratorów sądowych i ich uprawnień w zakresie realizacji zapisów ustawy antyprzemocowej. Uczestniczki zaproszono także na warsztaty praktyczne, na których dowiedziały się, jakie działania podjąć, aby wpływać na politykę prowadzoną wobec kobiet.

Dzięki zaangażowaniu self-adwokatek społeczność staje się bardziej świadoma i gotowa wspierać osoby doznające przemocy. Ta inicjatywa stanowi krok w kierunku budowania bardziej empatycznego i odpowiedzialnego społeczeństwa, w którym każdy może liczyć na wsparcie i zrozumienie.

Projekt finansowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG

2 Comments

  1. „Webinarium o self-adwokatkach”?! A w języku polskim pisać to jakaś ujma? W języku polskim nie ma slowa self, a w języku angielskim adwokata, więc nie jest to przeniesienie wyrażenia z obcego. Webinarium? Czy nie można napisać prelekcja, wykład, rozmówki?
    Tak, oczywiście , „webinarium o self-adwokatkach” brzmi lepiej, mądrzej, światowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button