JawnośćPolityka lokalna

Seniorzy mają władzę

Rada Seniorów to organ, który ma służyć wsparciem i inicjować działania na rzecz aktywizacji starszych mieszkańców Gliwic. Nabór kandydatów na członków Rady II kadencji już się rozpoczął i potrwa do 10 listopada.

Rada Seniorów Miasta to organ doradczy, konsultacyjny i inicjatywny. Reprezentuje środowisko osób starszych, instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz seniorów w mieście. Zadaniem Rady jest wspieranie interesów osób starszych w polityce samorządowej, inicjowanie przedsięwzięć integrujących seniorów oraz wzmacnianie ich aktywności obywatelskiej.

Radę Seniorow tworzy łącznie piętnaście osób, w tym jedenastu wyłonionych w naborze przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów, dwóch członków wskazanych przez prezydenta miasta oraz dwóch wskazanych przez przewodniczącego Rady Miasta. Kadencja Rady trwa dwa lata. Obraduje ona nie rzadziej niż raz na kwartał.

Kandydatami na członków mogą być przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących Uniwersytet III Wieku (podmioty te mogą zgłosić po jednym swoim przedstawicielu). Kandydatem na członka Rady może być również osoba zamieszkująca na terenie miasta Gliwice, która zgłosi swój udział osobiście i uzyska poparcie co najmniej 20 osób powyżej 60. roku życia, będących mieszkańcami Gliwic.

Formularz zgłoszeniowy oraz listy poparcia są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych – Centrum 3.0 .

Pisemne zgłoszenia kandydatów można złożyć do10 listopada w Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych – Centrum 3.0 przy ul. Studziennej 6, w godzinach od 10.00 –18.00. 

Do 19 listopada dyrektor GODS przekaże listę kandydatów do komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Gliwice. Komisja dokona oceny kandydatów i przedstawi swoje rekomendacje Prezydentowi Miasta, który ustali ostateczny skład Rady. W przypadku zgłoszenia mniej niż 11 kandydatur nabór będzie ponawiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button