FinanseJawnośćSesja RM

Sesja nr XXXII. Sesja budżetowa

W dniu 16.12.2021 r. odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Miasta Gliwice. Sesja tzw. budżetowa, gdyż radni pochylili się nad projektem budżetu miasta na rok 2021. Na sesji nie zabrakło punktów zapalnych i kontrowersji.

Sesja odbyła się dnia 16-12-2021 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym. W programie sesji omawiano między innymi:
Informacje o pracy Prezydenta Miasta;
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice;
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok;
Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok;
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym;
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej;
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju; Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Gliwice na lata 2022-2025 pod nazwą “Bezpieczne Gliwice”
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach

Na Sesji omawiana była prognoza dochodów miasta w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

Projekt uchwały (druk nr 702/2021) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok


– Nasze miasto, podobnie jak inne polskie gminy, znalazło się w zupełnie nowej sytuacji, która wymaga nieco innego spojrzenia na finanse w najbliższych latach. Musimy przede wszystkim bezpiecznie przejść przez okres kryzysowy, zachować stabilność miejskich finansów i utrzymać dobre warunki do budowania potencjału ekonomicznego Gliwic i dalszego dynamicznego rozwoju po przejściu przez obecny trudny czas – mówił Adam Neumann, prezydent Gliwic.

Dochody Gliwic mają w przyszłym roku wynieść ponad 1,5 mld zł, a wydatki szacowane są na ponad 1,7 mld zł. Deficyt ma zostać sfinansowany wolnymi środkami oraz przychodami z kredytów.

Dostęp do nagrania: tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button