Polityka lokalnaSesja RMWideo

Sesja Rady Miasta 22.10.2020 r. – podsumowanie

Kolejna sesja pod znakiem emocji. W porządku posiedzenia znalazło się 27 punktów (LINK). Sesję można obejrzeć za pośrednictwem portalu Youtube (LINK). Obrady trwały prawie pięć godzin. Odnotowaliśmy obecność radnych, przeanalizowaliśmy najciekawsze momenty sesji i sprawdziliśmy jak głosowano w przypadku ciekawszych uchwał.

Obecność radnych:

Najciekawsze elementy sesji:

1. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.

Tradycyjnie, na początku sesji prezydent przedstawia informację o swojej pracy. Mówił o inwestycjach, sytuacji w gliwickiej służbie zdrowia, oraz o zbiorniku przeciwpowodziowym na Wilczych Dołach. Prezydent poinformował o wypaczeniu wyniku prowadzonych przez urząd pseudo konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenu zbiornika. [LINK: Konsultacje czy farsa?] “Należy wspomnieć o gorącym temacie, inwestycji w zbiornik retencyjny na Wójtowiance czyli tzw. Wilczych Dołach. Ogłosiliśmy konsultacje społeczne w dobrej wierze, przedstawiając mieszkańcom warianty zagospodarowania zbiornika. Na skutek nieuczciwych, wrogich lub wręcz przestępczych działań kogoś, określonej, zapewne, grupy nieprzychylnych osób, doszło do absolutnego wypaczenia wyników ankiety. “

źródło: UM Gliwice

2. Bardzo ważny projekt uchwały omawiano i głosowano zaraz po przerwie w obradach. [LINK do zapisu wideo]. Uchwała w sprawie informatyzacji prowadzenia zadań własnych gminy.

Wiceprezydent Ewa Wysocka referowała projekt uchwały. Planowane zadanie powierza się spółce kapitałowej. To usługa typu “Data Center”. Zadaniem tej usługi jest zabezpieczenie danych w czasie ich wymiany i gromadzenia. Zadanie to planowane jest do realizacji przez spółkę Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. Wątpliwości co do projektu uchwały zgłosił radny Łukasz Chmielewski (Prawo i Sprawiedliwość). Radny Chmielewski poinformował, że we wskazanej spółce toczy się postępowanie prokuratury w sprawie licznych nieprawidłowości. Wiceprezydent zripostowała, że śledztwo toczy się przeciw byłym pracownikom, nie przeciw spółce. Głos zabrał także radny Tadeusz Olejnik, który, jak upomniał go klubowy kolega, pomylił projekty uchwał i zaczął bronić druku, który miał być omawiany dopiero za chwilę.

3. Emocje rozgorzały gdy przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie przeniesienia zadań promocji Miasta Gliwice w hali Arena do zewnętrznej spółki Śląska Sieć Metropolitalna [Więcej: Śledztwo w sprawie promocji miasta w hali Arena]

Naszym zdaniem zadanie powinno być realizowane przez ŚSM ponieważ spółka ma potencjał kadrowy, mają narzędzia informatyczne i doświadczenie w działaniach marketingowych – tak można streścić uzasadnienie projektu przez Wiceprezydent Wysocką. Komisje Rady Miasta zaopiniowały projekt następująco: – Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji: opinia pozytywna, – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: opinia negatywna.

Katarzyna Kuczyńska-Budka (Koalicja Obywatelska) rozpoczęła dyskusję od przypomnienia, że nie istnieje strategia promocji Miasta Gliwice [LINK – dyskusja]. “Zastanawia mnie jak przekazywanie zadań (bez przetargu) ma się do liberalizmu gospodarczego(…). Jest to zaburzenie konkurencji na rynku”. W wątpliwość poddany został także potencjał ŚSM do prowadzenia szeroko zakrojonych działań promocyjnych ze względów kadrowych. Radna Kuczyńska-Budka zastanawiała się też czy prezydent może obiecać, że radni będą mogli zapoznać się z kosztami generowanymi przez tę uchwałę.

Radny Zbigniew Wygoda (Koalicja Obywatelska): “Ze zdziwieniem przyjąłem projekt tej uchwały (…) nie widzę powodu, dla którego zadania promocji miałyby zostać przeniesione do spółki”.

Radny Łukasz Chmielewski (Prawo i Sprawiedliwość) przypomniał o niedawnym raporcie RIO i zawiadomieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie podczas realizowania zadań promocyjnych miasta w hali Arena.

Radny Wróblewski (Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza) wyraził opinię, iż przekazywanie zadań własnych gminy do spółek to “urynkowienie tych zadań” i jest to trend, który warto wspierać. Postawił też trzy pytania, o odpowiedź poprosił Prezydenta Adama Neumanna.

Do ciekawej sytuacji doszło podczas wystąpienia prezydenta. Powołał się on na maila, którego radni otrzymali od nas kilka dni przed sesją, a w którym prosiliśmy ich o szczególną refleksję nad możliwymi skutkami tej uchwały: “Niejaki Pan Rybczak napisał do was maila, w którym napisał, że utracicie Państwo kontrolę nad finansami przekazanymi do spółki”. Dalej było jeszcze bardziej żenująco: [LINK do wideo]. Niestety podczas swojego wystąpienia prezydent Neumann rozmijał się z prawdą twierdząc, że RIO nie skierowało sprawy do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (jesteśmy w posiadaniu kopii tego zawiadomienia).

Dyskusja rozgorzała na dobre. Tradycyjnie pojawiły się próby ucięcia dyskusji przez radnych Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Uchwała ostatecznie została przegłosowana głosami KdGZF. Szczegółowe wyniki zaprezentujemy po opublikowaniu ich przez urząd.

Polecamy pełen zapis wideo posiedzenia sesji [LINK].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button