Sesja RM

Sesja Rady Miasta

Podsumowanie sesji Rady Miasta Gliwice z dnia 15.07.2021 r. Szczególne emocje wzbudził projekt zakładający likwidację ogródków działkowych pod gigantyczny suchy polder.

Wszyscy radni byli obecni. Sesja trwała blisko cztery godziny. Zapis wideo posiedzenia: TUTAJ

Złożono podziękowania Januszowi Siejce za prawie 30 lat pracy w Samorządzie i Urzędzie Miasta

 1. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice:
  1. „Pandemia jest w wygaszaniu” – obwieszcza prezydent Adam Neumann. Sytuacja w szpitalach dobra i stabilna,
  2. W Szpitalu Miejskim pozostaje w gotowości trzydziestołóżkowy oddział w gotowości covidowej.
  3. Przywrócono działanie oddziału internistycznego, okulistyki oraz oddział intensywnej opieki medycznej
  4. Na zaproszenie prezydenta, 18.06 w Arenie Gliwice odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, rozmawiano o Centralnej Ewidencji Emisyjnosci Budynków oraz o zapowiadanym przez rząd przekazaniu realizacji programu Rodzina 500+ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
  5. Przedstawiona została sytuacja w spółkach gminy,
  6. Inż. Adam Ciekański został prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice wzbudził emocje radnych. Radny Łukasz Chmielewski zadał pytania dotyczące zasadności dofinansowywania Areny Gliwice kwotą 8 mln. zł. rocznie. Podkreślał, że przy projekcie inwestycji nie było mowy o takich wydatkach. Zastanawiał się również nad słusznością zawierania umowy do roku 2027, gdy przed upływem tego terminu odbędą się wybory. Radna Ewa Weber w odpowiedzi podkreślała, że charakter wydarzeń w Arenie jest wieloletni co wymusza taki charakter zleceń.15 radnych głosowało za uchwałą, 2 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Tak głosowali radni:

3. Projekt uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice
 Nie pomogło wystąpienie Marka Żurawskiego, prezes działkowców, który apelował o wzięcie pod uwagę zdania użytkowników ogródków działkowych. Również wsparcie radnego Chmielewskiego i radnej Filipkowskiej nie przyniosło zamierzonego efektu, zastępca prezydenta Gliwic przedstawił, że rozmowy z działkowcami trwają od dawna więc sprzeciwianie się budowie polderu jest bezzasadne. Prezydent Neumann podkreślił ponadto, że troska radnych jest przesadzona, ponieważ działki zostaną przeniesione na inny teren a użytkownicy terenu otrzymają odszkodowanie. Po burzliwej rozmowie radni przyjęli uchwałę. 13 radnych głosowało za uchwałą, 3 przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. Tak głosowali radni:

4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej. Jednogłośnie przegłosowano, że teren nieczynnego cmentarza wielkości 2,1 ha zostanie przekształcony w park.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2021 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Projekt zakłada dofinansowanie z budżetu miasta remontu katedry św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach wysokości 150 tys. zł. brutto oraz przekazania 105,5 tys. zł. brutto na drugi etap prac remontowych dachu Parafii Wniebowzięcia NMP w Gliwicach. Wszyscy radni zagłosowali ZA.

6. Wiele emocji wzbudził Projekt uchwały (druk nr 610/2021) w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Miasta o podjęcie działań mających na celu upamiętnienie gliwickich ofiar nazizmu. Przed głosowaniem miał wypowiedzieć się w sprawie przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi i Aktywni Gliwice, który jednak nie został dopuszczony do wirtualnej rozmowy. Po zmianie harmonogramu Sesji udało mu się jednak zabrać głos. Katarzyna Kuczyńska-Budka oraz Agnieszka Filipkowska były zdania, że nie należy negatywnie rozpatrywać petycji, reszta radnych przegłosowała projekt uchwały.

Ada Duda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button