Życie Miasta

Śladem publikacji – ul. Horsta Bienka

Przypominamy materiał wideo o opuszczonym komisariacie [LINK]. Temat kontynuowaliśmy artykułem “Opuszczony komisariat na Horsta Bienka – ciąg dalszy” z dnia 08.09.2020 r. [LINK]. Dziś otrzymaliśmy informację od Straży Miejskiej na temat zakresu podjętej przez nich interwencji.

Oto informacja, jaką uzyskaliśmy od Straży Miejskiej w Gliwicach:

W odpowiedzi na korespondencję z dnia 02.09.2020 r. w sprawie zanieczyszczenia w rejonie budynku zlokalizowanego przy ul. Horsta Bienka 17 w Gliwicach uprzejmie informuję, iż właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest podmiot prywatny.

Ze względu na toczące się postępowanie egzekucyjne, nieruchomość została zajęta przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach na rzecz spłaty powstałego zadłużenia. Nadmieniam, że obszar nieruchomości wraz z przyległymi garażami jest w stałym zainteresowaniu miasta Gliwice oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Począwszy od 2017 r. regularnie w tym miejscu podejmowane są interwencje. Również w roku 2017 o sprawie powiadomiony został właściwy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Ponadto w wyniku kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gliwicach w dniu 01.04.2020 r. ujawniono zalegające tam odpady komunalne. Przeprowadzone czynności wyjaśniające skutkowały skierowaniem w dniu 05.08.2020 r. do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosku o ukaranie właściciela działki za niewywiązywanie się z obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie przedmiotowej nieruchomości, tj. za czyn z art. 117 ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń.

Mając powyższe na uwadze zapewniam, że sprawa omawianej nieruchomości jest dla miasta jednym z priorytetów, jednakże działania te muszą mieścić się w granicach obowiązującego prawa. Mam szczerą nadzieję, że w niedługim czasie obiekt zostanie nabyty oraz wyremontowany przez nowego właściciela i stanie się pozytywną wizytówką dzielnicy.

Zastępca Komendanta ds. Prewencji Straży Miejskiej w Gliwicach Rafał Bogdoł.

Podsumujmy co zrobiono w tej sprawie:
– powiadomiono PINB (nie wiadomo z jakim skutkiem),
– skierowano wniosek o ukaranie właściciela terenu (nieruchomość zajęta przez komornika).
Czy zrobiono wszystko co było możliwe, aby zabezpieczyć ten teren? Czy służby należycie informują o swoich działaniach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button