InwestycjePolityka lokalnaŻycie Miasta

SM Sezam może wykupić ,,ceramik”!

Rada Miasta Gliwice jednogłośnie poparła wniosek Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam o bezprzetargowy zakup dzierżawionej nieruchomości przy ul. Jana Śliwki 12 z wysoką, 99-proc. bonifikatą.

Siedzibą Sezamu jest dawny Zespół Szkół Ceramiczno-Elektrycznych, dawny „ceramik”. Budynek jest zlokalizowany na wąskiej działce sąsiadującej ze Szkołą Podstawową nr 20. Osiem lat temu, gdy stowarzyszenie zaczęło dzierżawę obiektu, opuszczony ZSC-E był w bardzo złym stanie technicznym. To dzięki pracy i zaangażowaniu członków Sezamu oraz dzięki współfinansowaniu w ramach projektów unijnych, budynek stał się nowoczesnym centrum rehabilitacji oraz usług społecznych i zdrowotnych. Obiekt jest dostosowany do indywidualnych potrzeb chorych i ich rodzin a dzięki unijnemu wsparciu może świadczyć pomoc bezpłatnie.

Sezam prowadzi również działalność również za pośrednictwem powołanej przez siebie spółki PaTION. Dzięki temu pod adresem Jana Śliwki 12 funkcjonuje również nieodpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, Dzienny Dom Pomocy zapewniający pobyt dzienny wraz z opieką, wyżywieniem i dodatkowymi zajęciami dla maksimum 30 osób starszych i niepełnosprawnych (głównie neurologicznie), gabinety lekarskie i terapeutyczne. Tworzone są ponadto 4 mieszkania wspomagane dla chorujących na stwardnienie rozsiane oraz 20 miejsc całodobowego pobytu wytchnieniowego w formie dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam pomaga chorym na stwardnienie rozsiane i ich rodzinom już od 15 lat. Zmagający się z chorobą, a także ich bliscy potrzebują wsparcia w trudach codzienności, Stowarzyszenie zapewnia je, począwszy od zapewniania specjalistycznej rehabilitacji i niesienia pomocy psychologicznej, przez ułatwienie dostępu do lekarzy i współpracę ze szpitalami w regionie, na aktywizacji zawodowej kończąc.

Wśród rozlicznych form Sezamowego wsparcia jest też Dzienny Dom Pomocy dla dorosłych w dzierżawionym od miasta budynku przy ul. Jana Śliwki 12. Nie byłoby go w takim kształcie jak obecnie, gdyby nie tytaniczna praca członków stowarzyszenia zaangażowanych w kompleksowy remont gmachu oraz pozyskane przez stowarzyszenie dotacje unijne. To właśnie wyzwania związane z realizacją ostatniego projektu uzmysłowiły zarządowi Sezamu konieczność wykonania następnego kroku – wykupienia od miasta dzierżawionej siedziby.

– Siedziba Sezamu i PaTION-u to nasza duma. W sumie ze środków własnych i funduszy unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zainwestowaliśmy w remont i adaptację tej nieruchomości ponad 11 mln zł – mówiła przed październikową sesją Karolina Kropornicka, prezes Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam.

W ramach pracy wykonanej dla zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym stowarzyszenia, w budynku wymieniono wszystkie instalacje, zainstalowano dwie windy dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wymieniono system wentylacji i klimatyzacji. […] wyremontowaliśmy od podstaw wszystkie pomieszczenia na trzech piętrach. Cały czas prowadzimy też kompleksową, wartą ponad 3,7 mln zł termomodernizację budynku, na którą pozyskaliśmy częściowe dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.– podkreślała prezes Kropornicka.

Stowarzyszenie Sezam na podstawie art. 68 (ust. 1 pkt 2) ustawy o gospodarce nieruchomościami mogło zawnioskować do prezydenta miasta o bezprzetargowy wykup dzierżawionej nieruchomości z 99-proc. bonifikatą.

UM/Ada Duda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button