Komisje RMPolityka lokalnaWideo

Spięcie na Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gliwice z dnia 16.12.2020 r. Dzień przed sesją budżetową między radnymi zaiskrzyło w temacie poprawek do uchwały budżetowej.

Ciekawsze momenty posiedzenia:

  1. Projekt wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego. [Więcej: Miasto chce wystąpić do TK]. Dyskusja zaczyna się o około 14 minuty nagrania. Skarbnik Ryszard Reszke podaje więcej informacji dot. okoliczności zgłoszenia wniosku do TK. Miasto skarżyło już wcześniej interpretacje skarżonej Ustawy, sprawa toczyła się przed sądem. Ryszard Reszke: “Przegraliśmy sprawę (…). Wystąpiliśmy o interpretację do Administracji Skarbowej, później skarżyliśmy ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niestety, NSA orzekł jak orzekł, czyli na zasadzie powielaczowej opinii. My się z tym nie chcemy zgodzić, gdyż ten pogląd jest niezasadny i przynosi szkodę wszystkim. Myśmy przegrali w Naczelnym Sądzie Administracyjnym sprawę, natomiast to jest taka próba, no jakby uratowania honoru tych wszystkich instytucji.”
  2. Opinia na temat projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Jak dowiadujemy się od skarbnika Ryszarda Reszke projekt uchwały, który pojawi się na najbliższej sesji jest projektem innym, niż opiniowały komisje Rady Miasta, gdyż pojawiły się w nim autopoprawki Prezydenta. Różnice w drukach sięgają milionów złotych. (nagranie od 34 minuty). Radny Buczek zwrócił uwagę komisji na fakt, iż komisje zajmowały się wcześniej innym drukiem niż ten, który stanie na sesji Rady Miasta. Radni przegłosowali opinię bez jakiejkolwiek analizy projektu.
  3. Projekt uchwały budżetowej miast na 2021 rok. Podobnie jak w przypadku WPF na sesji pojawi się projekt z autopoprawką prezydenta. Różnice sięgają dziesiątek milionów złotych. Radni nie mieli możliwości przeanalizowania zmian. Radny Majgier zapytał czy pozytywna opinia RIO dotyczyła projektu z poprawkami czy bez. Skarbnik przyznał, iż opinia RIO dotyczy projektu bez autopoprawki prezydenta.
  4. Wolne wnioski: radny Buczek zaproponował oddanie dywidendy Remondisu mieszkańcom. Temat wart uwagi powrócimy do niego. (ok 46:20 minuta nagrania).
  5. Radny Pszonak zapytał o pogłoski dotyczące przygotowywanej poprawki do budżetu przez klub PiS. Radni przyznali, iż trwają prace nad poprawką, są jednak na wczesnym etapie i nie mogą podać szczegółów. To oburzyło radnego Kleczkę. Zobaczcie nagranie od 51 minuty.

Zobacz całe nagranie wideo: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button