Jawność

ŚSM: Rzecznik prezydenta odpowiada na pytania

Mamy oficjalne potwierdzenie. Zarząd spółki Śląska Sieć Metropolitalna nie został zwolniony dyscyplinarnie po stwierdzeniu nieprawidłowości i zgłoszeniu przez miasto podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa. Prezes i wiceprezes otrzymali odprawy w łącznej wysokości prawie 100 tys. zł.

W dniu 02.03.2021 r. zadaliśmy rzecznikowi Prezydenta Miasta Gliwice kilka dodatkowych pytań o aferę gliwicką. Po 14 dniach otrzymaliśmy odpowiedzi, które publikujemy poniżej.

Czy to prawda, że prezes Nitkiewicz i wiceprezes Fulczyk nie zostali zwolnieni dyscyplinarnie, w związku z czym pobrali wysokie odprawy za zwolnienie? W jakiej wysokości wypłacono te odprawy?

Łukasz Oryszczak: Z uchwał Rady Nadzorczej wynika, że Zarząd został odwołany bez podania przyczyny. W związku z tym, zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie przysługiwały im 3 miesięczne odprawy (na zasadzie 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę). Wypłacono odprawy w wysokości 52.845,36 zł brutto i 46.239,69 zł brutto. Jeżeli w wyniku toczącego się postępowania prokuratorskiego wykazane zostanie naruszenie podstawowych obowiązków wynikających umów o świadczenie usług zarządzania, które zawarto z ówczesnymi członkami zarządu, spółka wystąpi o ich zwrot.

Co to znaczy, że pożyczka dla ŚSM od Asseco była zabezpieczona “infrastrukturą teletechniczną na terenie Miasta Gliwice”? Czy Asseco w przypadku braku spłaty pożyczki przez ŚSM mogło przejąć np. sieci światłowodowe w mieście? Jaki przyniosłoby to skutek dla miasta i mieszkańców?

Łukasz Oryszczak: Zabezpieczenie pożyczki stanowiła częściowo m.in. infrastruktura teletechniczna. W przypadku niepełnej spłaty pożyczki pożyczkodawca mógłby przejąć część infrastruktury proporcjonalnie do niezaspokojonej kwoty wierzytelności z tytułu pożyczki.

Czy w związku ze zmianami na stanowisku prezesa ŚSM, Wiceprezydent Ewa Weber także pobrała odprawę w momencie rezygnacji z pracy w zarządzie spółki? Czy odprawę dostał także chwilowy prezes Pan Ludomir Utratny? Jeśli tak, to o jakich kwotach mowa?

Łukasz Oryszczak: W związku ze zmianami na stanowisku Prezesa Śląskiej Sieci Metropolitalnej zarówno Pani Ewa Weber jak i Pan Ludomir Utratny nie otrzymali odpraw pieniężnych.

Czy Pan Marcin Baron w radzie nadzorczej ŚSM to dr Marcin Baron, który realizuje dla miasta opracowanie Strategii Gliwice 2040?

Łukasz Oryszczak: Tak, dr Marcin Baron będący od 1 lipca 2020 r. członkiem rady nadzorczej ŚSM to ta sama osoba. Poniżej przekazuję informację o niektórych innych zajmowanych przez niego stanowiskach: członek Zespołu Zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy, członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN oddział w Katowicach, członek zespołu ekspertów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ds. Polityki Przemysłowej, członek grupy eksperckiej „Sprawiedliwa Transformacja” przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Czy Prezydent Miasta Gliwice planuje konferencję prasową aby opowiedzieć mieszkańcom o wszystkich wątkach działalności ŚSM?

Łukasz Oryszczak: Prezydent przekazywał mieszkańcom informację o sytuacji ŚSM za pośrednictwem mediów oraz podczas posiedzenia stosownej komisji Rady Miasta. Nie planujemy konferencji prasowej w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button