JawnośćMedia lokalnePolityka lokalna

Starosta i powiat w tarapatach

Starosta bez wotum zaufania, zarząd powiatu utraci stanowiska. Taki scenariusz w powiecie gliwickim jest niestety bardzo prawdopodobny.

Samorządowcy – powiatowi radni – uważają, że dalsze wykonywanie obowiązków przez zarząd powiatu i starostę jest nie tylko niemożliwe, ale także szkodliwe dla wszystkich tutejszych miast i gmin. Wszystko zaczęło się niemal trzy miesiące temu, gdy do biura do spraw rady i zarządu starostwa wpłynęło pismo z wnioskiem radnych w sprawie odwołania Waldemara Dombka oraz zarządu powiatu gliwickiego.

– Brak planowanego działania, brak spójnych decyzji, brak przejrzystości w działaniu i koordynacji prac powoduje chaos i pogorszanie się kondycji finansowej powiatu, stagnację, a w konsekwencji wstrzymanie jego rozwoju – mówił wówczas Józef Kruczek, jeden z autorów wniosku dot. odwołania Waldemara Dombka.

Nieco ponad miesiąc później – 26 maja – miało miejsce głosowanie nad usunięciem starosty Dombka ze stanowiska. Zostało ono poprzedzone wypowiedzią radnych, że zarząd powiatu gliwickiego utracił zdolność sprawowania władzy.

Działania zarządu rozmijają się z oczekiwaniem radnych, brak jest konsultacji w sprawach istotnych, a dawanie obietnic bez pokrycia to sztandarowy sposób sprawowania władzy. Taka działalność spowodowała utratę zaufania radnych wobec zarządu, a jego dalsze funkcjonowanie w obecnym składzie jest niemożliwe, wręcz szkodliwe dla przyszłości powiatu – twierdzi opozycja.

Głosowanie miało burzliwy przebieg. Radni pozytywnie ocenili wykonanie ubiegłorocznego budżetu i udzielili staroście absolutorium. Zupełnie inaczej sprawy potoczyły się podczas głosowania nad wotum zaufania, którego Waldemar Dombek nie otrzymał. I tym sposobem zebrały się nad nim czarne chmury, ponieważ na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym 25 sierpnia odbędzie się głosowanie nad odwołaniem starosty. Zaskoczony starosta odpowiada:

Kilka błędów być może popełniliśmy, ale nie robi ich tylko ten, kto nic nie robi. W moim odczuciu, jako przewodniczącego Zarządu Powiatu Gliwickiego, powiat rozwija się znakomicie. Współpraca, również finansowa, z gminami jest dobra, inwestujemy w służbę zdrowia, w infrastrukturę drogową, w edukację i wszystkie inne dziedziny, o które dbamy z mocy ustawy. Mamy bardzo dobrą współpracę z samorządem województwa śląskiego oraz z wojewodą śląskim. Powiat gliwicki jest jednym z nielicznych samorządów, który nie zaciągnął kredytu. Mamy płynność finansową, sporo inwestujemy w naszych jednostkach czy spółkach, pozyskujemy środki zewnętrzne m.in. z budżetu państwa, czy UE. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Jak w każdym środowisku, czasami w zarządzie mamy odmienne zdania, różne spojrzenie na istotne sprawy, ale zawsze działamy na rzecz rozwoju powiatu gliwickiego i jego mieszkańców.

Czy powiat będzie miał nowego starostę? O tym przekonamy się za kilka tygodni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button