Polityka lokalna

Strategia Gliwice 2040 – kto ją przygotuje?

Prosiliśmy Urząd Miejski o szczegółowe informacje dotyczące tego opracowania. Poziom szczegółowości odpowiedzi nas nie zadowolił, dlatego skontaktowaliśmy się z wykonawcami wybranymi do wykonania zlecenia.

O dokumencie tworzonym przez Miasto pisaliśmy szerzej tutaj: [LINK: Strategia Miasta do 2040 roku – komentarz rzecznika]. Przypomnijmy, cały proces tworzenia strategii będzie kosztował nas około 0,5 mln zł. Dlaczego tyle zapłacimy za przygotowanie tego dokumentu?

Z informacji otrzymanej od rzecznika wiemy, że Urząd Miejski chce zaangażować do przygotowania dokumentu zarówno ekspertów jak i mieszkańców. Według nas to bardzo dobre podejście w tej sprawie. Zaplanowano organizację warsztatów, spotkań roboczych i innych form angażujących wszystkich potencjalnych uczestników procesu. Możemy być świadkami pierwszych poważnych, szerokich konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gliwicach. Działania będą odbywać się osobno dla kilku obszarów Gliwic. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, do udziału w warsztatach i spotkaniach mają być zaproszone gliwickie organizacje pozarządowe, mieszkańcy, przedstawiciele biznesu, lokalni liderzy.

Do przeprowadzenia tego skomplikowanego zadania urząd zaangażował zewnętrznych specjalistów, którzy będą pełnili także rolę moderatorów grup roboczych podczas spotkań konsultacyjnych.

Jakie będzie zainteresowanie udziałem w procesie konsultacyjnym? To jeden z elementów, o który mogą martwić się organizatorzy, gdyż zainteresowanie może być znikome. Sytuacji nie poprawia epidemia i związane z nią obostrzenia sanitarne – póki co, wszystkie działania zaplanowane na 2021 rok odbywać się będą za pośrednictwem narzędzi on-line, co może wykluczyć z udziału pewne grupy społeczne. Naszym zdaniem należy się z tym liczyć, ale trzeba też pamiętać, że aktywności obywatelskiej i zaangażowania mieszkańców nie buduje się w miesiąc, a latami. Jedno jest pewne, działaniom partycypacyjnym musi towarzyszyć odpowiednia strategia komunikacji z mieszkańcami. Pierwsze działania podjęte mają być już w marcu, tymczasem w przestrzeni publicznej nie widać informacji na ten temat. Od rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Gliwice wiemy, że w tej sprawie urząd chce zorganizować konferencję prasową.

Do stworzenia strategii zaangażowano następujących ekspertów:

Dr Leszek Trzaski – przyrodnik, absolwent i długoletni pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a następnie Głównego Instytutu Górnictwa. Od 2017 roku z-ca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz pracownik naukowy PAN. Od wielu lat zajmuje się edukacją środowiskową, popularyzacją nauki oraz realizacją przedsięwzięć pro-środowiskowych w polskich (i nie tylko) miastach. W zadaniu będzie pełnił rolę eksperta grupy “środowiskowej”.

dr Leszek Trzaski

Dr Anna Syrek-Kosowska odpowiedzialna za Pełnienie funkcji eksperta grupy roboczej gospodarczej Strategia Gliwice 2040. Główne obszary działalności to coaching w zakresie psychologii biznesu.

Pronobis Studio – pracownia architektoniczna z Bytomia, kładąca duży nacisk na udział mieszkańców w kreowaniu wspólnej przestrzeni. Ekspert grupy społecznej oraz podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie działań partycypacyjnych. “Naszą specjalnością jest łączenie współprojektowania z mieszkańcami z projektami budowlano-wykonawczymi na podstawie naszej własnej metody działania partycypacyjnego. Włączanie przyszłych użytkowników do podejmowania decyzji projektowych podnosi jakość przestrzeni publicznej i funkcjonalność architektury, a dodatkowo wzmacnia potencjał lokalny i poczucie tożsamości”.

Sylwia i Grzegorz Pronobis

Dr Marcin Baron, doktor nauk ekonomicznych w zespole Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjalizuje się w tematyce innowacyjności oraz polityki regionalnej. Zajmuje się zastosowaniami narzędzi zarządzania strategicznego do programowania polityki. Współtworzył, niejednokrotnie jako wiodący moderator, strategie i programy rozwoju gospodarczego dużych polskich miast oraz regionów. Był również m.in. animatorem prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Pełni funkcję konsultanta ds. Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego. W projekcie jako osoba odpowiedzialna za finalne opracowanie dokumentu.

Znalezione obrazy dla zapytania: dr marcin baron
Dr Marcin Baron
fot. materiały prasowe/Krzysztof Szewczyk

Bardzo kibicujemy tej inicjatywie gliwickich urzędników. W interesie mieszkańców leży stworzenie dobrego dokumentu strategicznego. Pod warunkiem, iż będzie on później rzeczywiście wdrażany w życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button