Finanse

Strategia Miasta do 2040 roku – komentarz rzecznika

Miasto przystąpiło do prac na Strategią Gliwice 2040. Co to za dokument i dlaczego musi zostać utworzony? Co z niego wyniknie i ile nas to będzie kosztowało? Na nasze pytania odpowiedział Łukasz Oryszczak, rzecznik Prezydenta Miasta Gliwice.

Urząd Miejski poinformował w grudniu o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu. Zaczął od wyjaśnienia czym jest strategia:

Strategia rozwoju miasta to podstawowy dokument zarządzania miastem – ogólny, długofalowy plan jego rozwoju, najczęściej rozpisany na 10–20 lat. Zakładamy, że przygotowywana przez nas strategia będzie dotyczyła rozwoju Gliwic do roku 2040, a znajdą się w niej następujące elementy:

1. Wizja miasta – czyli to, jak chcemy, aby Gliwice wyglądały i funkcjonowały w roku 2040 (obraz miasta przyszłości). Przykładowo: jak ma funkcjonować gospodarka, szkolnictwo lub administracja w naszym mieście.

2. Cele do osiągnięcia – ich realizacja pozwoli nam osiągnąć zamierzoną wizję miasta. Celem może być np. stworzenie nowej infrastruktury edukacji zawodowej umożliwiającej gliwiczanom znalezienie atrakcyjnej pracy.

3. Opis wprowadzenia w życie poszczególnych zapisów oraz mierzenia postępów realizacji strategii.

Opracowana strategia będzie planem ogólnym. Do jej wdrożenia niezbędne będą dokumenty wykonawcze zawierające określone projekty i zadania do realizacji. Dlatego po opracowaniu strategii przystąpimy do opracowania Programu lub Programów Wdrażania Gliwickiej Strategii.

Na działania związane z opracowaniem strategii Urząd Miejski wydał już prawie 350 tys. zł. Całościowy koszt zamknie się w okolicy 500 tys. zł. W tabeli poniżej powiązane umowy zawarte z wolnej ręki w 2020 roku. Co ciekawe, samo opracowanie strategii będzie tańsze od opracowania identyfikacji wizualnej dokumentu.

PRZEDMIOTKWOTA ZAMÓWIENIA
Utworzenie podserwisu Strategia2040.gliwice.eu z osobną domeną, zintegrowanego z witryną Gliwice.eu9 000,00
Wykonanie opracowania pn. Strategia Gliwice 204066 755,00
Pełnienie funkcji eksperta grupy roboczej środowiskowej Strategia 204040 000,00
Pełnienie funkcji eksperta grupy roboczej gospodarczej Strategia Gliwice 204061 655,00
Przeprowadzenie działań partycypacyjnych Strategii Gliwice 204052 275,00
Pełnienie funkcji eksperta grupy roboczej społecznej Strategia Gliwice 204036 777,00
Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej na potrzeby procesu związanego z przygotowaniem Strategii Gliwice 204073 062,00
Suma końcowa339 524

Dlaczego Miasto Gliwice przystąpiło do opracowania dokumentu? Bo może. Nowelizacja z listopada 2020 roku dodała do Ustawy o samorządzie gminnym Art.10e.1. Gmina może opracować strategię rozwoju gminy.

Art.10f.1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art.6ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Miasto Gliwice sporządzało wcześniej dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju, tj. Strategię Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta do roku 2022. Ostatnia aktualizacja dokumentu z roku 2013 kosztowała nas 79 tys zł. Co roku opracowywano także raport o realizacji strategii.

Co z tego wyniknie dla Miasta? Zapytaliśmy o to rzecznika prezydenta. Poprosiliśmy o odpowiedź na kilka pytań:

 1. jak bardzo kluczowy jest to dokument? Co z niego wyniknie i co zmieni się dzięki niemu w Gliwicach?
 2. – jakie czynności będą prowadzone w trakcie prac nad dokumentem? (Warsztaty, spotkania, konsultacje z mieszkańcami?).
 3. – jakie koszty poniesie Miasto w związku z przygotowaniem dokumentu?
 4. – czy jest to dokument wymagany przepisami? Na jakiej podstawie prawnej przystąpiono do jego realizacji?

Oto odpowiedź rzecznika prezydenta (pierwszy akapit został usunięty, gdyż był powtórzeniem artykułu z gliwice.eu, cytowanym wyżej).

Współpraca nad projektem strategii będzie prowadzona w oparciu o organizację warsztatów, spotkań roboczych i innych form angażujących wszystkich potencjalnych uczestników procesu – czyli mieszkańców i inne osoby oraz podmioty uczestniczące w życiu miasta. W działaniach tych będziemy wspierać się doradztwem eksperta wiodącego – w zakresie formułowania i zachowania spójności prac oraz zgodności z najlepszymi praktykami w tym kontekście – oraz ekspertami branżowymi. Powołane zostaną cztery tematyczne grupy robocze a całość koordynuje zespół operacyjny. Współpraca będzie odbywała się w formie stacjonarnej lub zdalnej. W budżecie miasta zaplanowano na ten cel kwotę 504 tys. zł. Opracowanie strategii nie jest obowiązkowe na poziomie gminy, ale prawo dopuszcza taką możliwość. Te jednostki samorządu, które przygotowują taki dokument muszą stosować się do zasad określonych w znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Prace nad nową strategią Gliwic są oczywiście zgodne z zapisami tej ustawy.

Komentarze

 1. Tak to właśnie nazywa się pralnią.
  Taki dokument jest potrzebny – choć w Gliwicach wcześniej powstawał to był traktowany poważnie, albo sam w sobie był niepoważny – po prostu zbiorem niedorzeczności.
  Dlaczego pralnia? Kto i w jaki sposób oceni tą strategię?
  Sami sobie oceni UM – a może – co by było właściwe – element społeczny – również za nasze miejskie pieniądze powoła audytora który oceni ową strategi w zakresie celowości, sensowności, możliwości et. Tak abyśmy wiedzieli że pieniądze na ten cel zostały pożytecznie wydane. Abym nie pisał “pralnia”.
  Skąd taka podejrzliwość – przykładów jest wiele wielu opracowań z których nic nie wyszło a były kosztowne.
  Jakie środki wydano na projekt nowego szpitala miejskiego – który miał być na zapleczu SM Nr.4. na ul. T.Kościuszki?
  Może się mylę ale to było klika milionów. Jak wiem nic z tego nie wyszło – oczywiście tak jak pisałem poza pieniędzmi.
  Nie twierdzę ale tylko podejrzewam – że od początku tak miało być…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button