Media lokalneŻycie Miasta

Strome schody na łączniku między ul. Poznańską, a ul. Sikorskiego

Przejście nad potokiem Guido, które łączy ul. Poznańską z ul. Sikorskiego ułatwia niejednokrotnie gliwiczanom życie. Jest to niewątpliwie duży skrót, jednak nie dla wszystkich, na co zwróciła uwagę Radna Rady Miasta Gliwice Agnieszka Filipkowska. Chodzi tutaj przede wszystkim o zjazdy na schodach, które mają nie być odpowiednio przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Radna Agnieszka Filipkowska informuje, że schodom – pomimo tego, że zostały oddane do użytku jesienią ubiegłego roku – zdecydowanie wiele brakuje.  – Niestety ten „zjazd” rodem z lat 70-tych nie nadaje się absolutnie dla osób poruszających się na wózkach. Jest za stromy, ma złą strukturę, a same najazdy nie mają ograniczników. Nie da się wjechać po nim na wózku. Co więcej, jest tam barierka, która uniemożliwia wjazd nawet z głębokim wózkiem dziecięcym, a co dopiero wózkiem inwalidzkim.możemy przeczytać w treści interpelacji.  

Agnieszka Filipkowska pisze także o tym, iż sprawę zgłaszała ustnie już w listopadzie 2011 roku ówczesnej Pani sekretarz oraz koordynator ds. dostępności architektonicznej. Po prawie jedenastu latach ponownie podjęła ten temat 7 czerwca tego roku podczas spotkania prezydenta Adama Neumanna z mieszkańcami Sośnicy.

W związku z tym Radna Filipkowska w swojej interpelacji poprosiła o odpowiedź na pytanie, czy zostały podjęte jakiekolwiek kroki w celu korekty tego łącznika w myśl projektowania uniwersalnego, a także o to, jaki jest kąt nachylenia tego podjazdu.

Odpowiedź została przygotowana przez Tadeusza Mazura, dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Już na początku przekazuje on, że prace wykonane w przedmiotowym miejscu niespełna rok temu stanowiły jedyne remont istniejącego chodnika. Polegał on na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem schodów i montażem balustrad oraz obiektów małej architektury. Jak jednak dyrektor MZUK odniósł się do problemu zbyt stromych podjazdów na schodach?

– Informuję także, że odległość pomiędzy pierwszym stopniem pierwszych schodów i ostatnim stopniem końcowych schodów (w ciągu chodnika) wynosi 18,06 m a różnica wysokości 2,29 m. Oznacza to, że spadek pomiędzy tymi punktami wynosi 12,68%. Wobec powyższego, w istniejących warunkach terenowych niestety nie ma możliwości technicznych wykonania chodnika ze spocznikami o spadku poniżej 6%.przekazuje w odpowiedzi na interpelację Tadeusz Mazur.

Jednocześnie informuje on, iż na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku barierki przy schodach terenowych zostały przesunięte poza obrys schodów i obrzeża, by nie utrudniać korzystania z chodnika. Wszystko podczas zeszłorocznych prac miało odbywać się zgodnie z opracowaną przez biuro projektowe dokumentacją techniczną, do której organ administracji architektonicznej nie wniósł w 2020 roku żadnych uwag podczas jej zgłoszenia.

Jak zatem dalej rozwiąże się ta sprawa? Czy miasto podejmie kroki, które miałyby ułatwić przejazd przez łącznik osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz matkom z dziecięcymi wózkami? Rozwój tej sprawy na pewno będziemy monitorować i gdy tylko pojawią się nowe informacje, to o nich Państwa powiadomimy.

Materiały Radnej Agnieszki Filipkowskiej

Źródło: bip.gliwice.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button