Polityka lokalnaŻycie Miasta

Stwórz ekopracownię w swojej szkole! Możesz wygrać 3 000 zł!

Często mówimy, że dzieci zmienią świat. My chcemy dać im na to szansę! Do konkursu Szkolne Inkubatory Ekologiczne zapraszamy uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z województwa śląskiego.

Ekologia wydaje się być ogromnym słowem, którego używają politycy i naukowcy. Na przestrzeni ostatnich lat zrobiło się o niej bardzo głośno. Coraz więcej osób rzeczywiście ma na uwadze dobro środowiska, i w codziennym życiu podejmują działania mające zapobiegać jego degradacji. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak istotne jest nie tylko atrakcyjne, ale też przyjazne naturze zagospodarowanie otaczającej nas przestrzeni.

Do konkursu mogą przystąpić zespoły, na które składać będą się trzej reprezentanci szkół wraz z nauczycielem. Zespoły zaproponują swoje pomysły i projekt wykonania ekopracowni w swojej szkole, których maksymalny budżet to 3 000 zł. W tworzeniu i funkcjonowaniu pracowni będą brali czynny udział uczniowie we współpracy z doświadczonymi edukatorami ekologicznymi, którymi będą współpracownicy Spółdzielnia Socjalna Piast oraz Fundacji Park Śląski. Pozostało już tylko 15 dni do zakończenia konkursu! Już dziś zgłoś swoją szkołę!

Po stworzeniu ekopracowni edukatorzy zaprojektują i przeprowadzą warsztaty dla uczniów zaangażowanych w projekt, którzy będą eko-ambasadorami. W późniejszym czasie przeprowadzą oni zajęcia dla swoich rówieśników, dzieląc się wiedzą i zdobytymi umiejętnościami!

W wyniku realizacji działań uczniowie zwiększą swoją świadomość o podstawowych zasadach ochrony przyrody oraz bioróżnorodności, rozwiną praktyczne umiejętności związane z ochroną środowiska, a także zwiększą swoją aktywność i odpowiedzialność w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany podejścia uczniów do ekologii, dzięki czemu w sposób świadomy będą chronili swoje środowisko naturalne.

Wypełnij formularz na stronie lub skontaktuj się z koordynatorem projektu pod numerem +48 732 259 513 lub mailowo: lukasz.loj@klaster.org.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button