Finanse

Trudna sytuacja finansowa gliwickiego Szpitala Miejskiego nr 4

Gliwickie władze apelują o zwiększenie dofinansowań dla Szpitala Miejskiego nr 4. Jak przekazuje magistrat sytuacja tej placówki jest bardzo trudna i nie poprawiają jej milionowe dopłaty z budżetu miasta. Samorządowcy z Gliwic zaapelowali więc o pomoc do Narodowego Funduszu Zdrowia i rządu.

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach oraz należące do niego przychodnie zapewniają gliwiczanom dostęp do m.in. leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej. Placówka ta jednak nie jest przeznaczona tylko dla mieszkańców Gliwic, ale również całego powiatu gliwickiego i miast ościennych. Według statyk jakimi dysponuje gliwicki magistrat około 60% pacjentów to mieszkańcy Gliwic, a po około 20% stanowią mieszkańcy powiatu oraz miast ościennych.

Władze Gliwic przekazują, że w ich opinii finansowanie tej placówki ze stronu Narodowego Funduszu Zdrowia jest zbyt małe i nieefektywne, co wpływa na brak płynności finansowej tego szpitala. W roku 2021 „Czwórka” zanotowała stratę na poziomie 22 milionów złotych.  W związku z tym prezydent Gliwic oraz Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miast Gliwice wystosowali apel do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ o podjęcie działań i pomoc gliwickiej placówce.

Wycena procedur medycznych od lat nie jest dostosowywana do zmian, jakie zachodzą w gospodarce (inflacja, której skutkiem są rosnące koszty pracy, energii, sprzętu i aparatury, leków itp.), a także do wymagań stawianych szpitalom ustawami, rozporządzeniami oraz zarządzeniami i umowami z NFZ (…). Ponadto braki kadr medycznych na rynku pracy oraz realny brak możliwości ich pozyskania zmuszają Zarząd Szpitala, chcący zapewnić ciągłość pracy, do zabezpieczania środków finansowych na coraz wyższe oczekiwania płacowe zatrudnionego personelu – czytamy w apelu gliwickich samorządowców.

Jednocześnie magistrat przekazuje, iż cały czas prowadzone są działania prowadzące do powstania nowego szpitala, który będzie w końcu świadczył usługi na wysokim poziomie. Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że obecna „Czwórka” zlokalizowana w przedwojennych budynkach powinna zostać przeniesiona do nowoczesnego obiektu. Co istotne bardzo mocno budowę nowego szpitala popiera Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek – który w tym miesiącu napisał list do Ministra Zdrowia z prośba o wsparcie tej istotnej inwestycji.

– Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach (…) jest jednym z największych szpitali w województwie śląskim oraz głównym i największym szpitalem wielospecjalistycznym na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego (…) Budowa nowego obiektu pozwoliłaby wyeliminować wszystkie istniejące niedobory infrastrukturalne (…), umożliwiłaby nie tylko dostosowanie zakresu i ilości świadczeń w szpitalu do lokalnych potrzeb, ale także wdrożenie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia”  – przekazał Wojewoda Jarosław Wieczorek w liście do ministra Niedzielskiego.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button