Inwestycje

Trwa remont wieży ciśnień przy ul. Kolberga

O planowanym remoncie wieży ciśnień przy budowanym Centrum Przesiadkowym wiadomo było kilka tygodni przed oficjalnym potwierdzeniem tej informacji. Aktualnie trwają prace remontowe. Miasto nadal jednak nie deklaruje docelowego przeznaczenia dla wyremontowanego obiektu.

Nieoficjalnie mówi się o biurze Centrum Informacji Turystycznej, które miałoby zostać zlokalizowane na parterze wieży. Pozostałe poziomy prawdopodobnie pozostaną niezagospodarowane.

Docelowe przeznaczenie wieży nie jest jeszcze określone. Obiekt powinien być gotowy w pierw-szym kwartale przyszłego roku. Łączny koszt remontu wieży (ujętego w ramach prac przy bu-dowie Centrum Przesiadkowego w Gliwicach, na które pozyskano 129,5 mln zł ze środków unijnych) to ok. 2,9 mln zł.

Miejski Serwis Informacyjny

Umiejscowienie wieży przy samych torach kolejowych wpłynęło negatywnie na jej konstrukcję. Zwiększone przez lata natężenie ruchu przekracza zakładane przy projektowaniu normy. Wieża jest obecnie trudno dostępna. Dawniej prowadziły do niej drewniane schody oparte na skarpie. Przez lata była ona zarośnięta krzakami i drzewami, popadając coraz bardziej w zapomnienie. Dzięki budowie Centrum Przesiadkowego ten stan ulega zmianie. Przebudowano skarpę, otwarto dostęp do wieży.

Na tę chwilę odnowiono już izolację fundamentów i wypiaskowano betonową konstrukcję wewnątrz wieży. Trwa montaż rusztowań elewacyjnych. Kolejne prace będą związane z piaskowaniem elewacji od zewnątrz i wzmocnieniem konstrukcji betonowej (m.in. poprzez iniekcje żywicą i zastosowanie mat z włókien węglowych). Szykuje się też kompleksowy remont kopuły wieży wraz z wykonaniem nowej izolacji i montażem nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Na koniec zostaną wykonane prace wewnątrz obiektu – na parterze znajdzie się pomieszczenie usługowe wraz z toaletą. Prace remontowe obejmą także wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji ogrzewania, instalacji elektrycznych i technicznych oraz iluminacji obiektu.

Miejski Serwis Informacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button