Życie Miasta

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach 22 – 28 lutego po raz kolejny obchodzimy „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. 

W tym roku Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach nawiązał współpracę z Sądem Rejonowym w Gliwicach w celu wspólnej organizacji obchodów i objęcia wsparciem jak największej ilości osób pokrzywdzonych.   

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 22-26 lutego będzie można uzyskać nieodpłatne wsparcie psychologiczne i prawne. Z pomocy może skorzystać każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Porad w czasie dyżurów telefonicznych będą udzielać prawnicy, psychologowie i asystenci sędziego. 

Pomoc będzie można uzyskać dzwoniąc pod numery: 

  • 579-519-688 (prawnik)
  • 736-849-307 (psycholog)
  • 601-801-905 (asystent sędziego)

W Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem wsparcie mogą uzyskać ofiary przestępstw, ich najbliżsi oraz świadkowie przestępstw. W ramach swojej działalności Ośrodek oferuje

  • pomoc prawną i mediacje – udzielanie nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym, a także wsparcia w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacja) osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym
  • wsparcie psychologiczne – udzielenie wsparcia psychoterapeutycznego, psychologicznego i psychiatrycznego osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.
  • pomoc finansową – pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, pokrywaniu kosztów żywności, finansowaniu przejazdów środkami komunikacji publicznej, pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw, pomoc w utrzymaniu mieszkania.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na numer: 579-519-688

Skontaktuj się z nami i nie bój się prosić o pomoc!

Jadwiga Rydzyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button