Życie Miasta

Uchwała antysmogowa. O czym należy pamiętać?

Uchwała antysmogowa została przyjęta decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego już w 2017 roku. Ma ona na celu zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń powietrza na środowisko i na zdrowie ludzi. Co to oznacza dla ponad pół miliona właścicieli kopciuchów? Stare piece muszą zostać wymienione na nowe,a na ich wymianę pozostało niewiele czasu – niecały rok.

Uchwała, która obowiązuje od 1 września 2017 roku ma wyeliminować zatruwające powietrze urządzenia grzewcze na terenie całego województwa śląskiego. Dotyczy ona wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Regulacjom, które wprowadza uchwała muszą podporządkować się mieszkańcy województwa, osoby prowadzące działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), właściciele budynków wielorodzinnych, spółdzielnie i samorządy lokalne.

Uchwała antysmogowa zakazuje spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego  wykorzystaniem, mułów węglowych i flotokoncentratów oraz ich mieszanek, biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20 procent. Uchwała zobowiązuje mieszkańców, w przypadku montażu urządzeń na paliwo stałe w nowych budynkach, do instalacji jedynie kotłów spełniających klasę 5 według normy

Termin wymiany pieca zależy od czasu jego użytkowania. Najstarsze kotły kopciuchy, czyli ponad 10-letnie lub urządzenia pozbawione tzw. tabliczki znamionowej muszą być wymienione do końca roku. Na wymianę pozostałych jest nieco więcej czasu. Uchwała antysmogowa wprowadza daty graniczne, przed którymi należy dokonać wymiany starych kotłów węglowych, w zależności od wieku urządzenia w momencie wejścia w życie uchwały:

  • 01.01.2022 r. – dla kotłów wyprodukowanych przed 2007 rokiem
  • 01.01.2024 r. – dla kotłów wyprodukowanych pomiędzy 2007 i 2012 rokiem,
  • 01.01.2026 r. – dla kotłów wyprodukowanych po 2012 i włączonych do eksploatacji przed 1 września 2017 roku,

W przypadku kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 – kotły należy usunąć i zastąpić instalacją proekologiczną w terminie do 31.12.2027 r. Kotły niespełniające wymogów uchwały antysmogowej nie mogą być odsprzedawane czy też ponownie włączane do eksploatacji i powinny być zezłomowane.

Przestrzeganie  uchwały antysmogowej będzie kontrolowane  zarówno jeśli chodzi o posiadane urządzenia grzewcze i stosowane rodzaje paliw. Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do przepisów, mogą być ukarani grzywną do 5000 zł. lub mandatem do 500zł. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska. 

W 2018 roku ruszył rządowy Program Czyste Powietrze, oferujący wsparcie finansowe dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie dotyczy wymiany starych kotłów na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dotacja, w zależności od dochodów, może wynieść nawet do 37 000 zł dla zarabiających mniej.

Szczegółowe informacje o wsparciu można uzyskać na stronie internetowej programu (czystepowietrze.gov.pl), dzwoniąc na ogólnopolską infolinię (tel. 22 340 40 80) lub na infolinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (tel. 32 60 32 252).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button