Jawność

Umowy na doręczanie decyzji za 370 tys. zł.

Jeden z mieszkańców napisał do nas z prośbą o sprawdzenie sprawy. Zainteresował go fakt podpisania przez Urząd Miejski umów z osobami fizycznymi na doręczanie decyzji w 2021 roku na kwotę 370 tys. zł.

Rzeczywiście, rejestrze umów zawartych bez przetargu w 2021 roku możemy znaleźć 68 pozycji dotyczących “doręczania decyzji na 2021 rok”. Kwoty poszczególnych umów wahają się od prawie 10 tys. zł do niecałych 2 tys. zł. Zapytaliśmy o te umowy rzecznika Prezydenta Miasta Gliwice. Okazuje się, że dzięki takiemu rozwiązaniu miasto zaoszczędziło znaczną kwotę. Oto odpowiedź, której udzielił Pan Łukasz Oryszczak:

Decyzje podatkowe zgodnie z ordynacją podatkową muszą być doręczone wszystkim podatnikom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Na doręczanie mieszkańcom miasta decyzji podatkowych na 2021 rok zostało zawartych 75 umów – tylu pracowników wyraziło chęć ich zawarcia. Do doręczenia mieszkańcom zostało przekazanych ponad 82 tys. decyzji. Kwota wskazana w umowie wynika z iloczynu stawki za skutecznie doręczoną decyzję i liczby przekazanych do doręczenia decyzji. Kwota faktycznie wypłacana będzie niższa z uwagi na to, że wynagrodzenie nie jest wypłacane od niedoręczonych czy zwróconych korespondencji, tylko od skutecznie doręczonych przesyłek, a skuteczność doręczeń nigdy nie jest stuprocentowa.

Zgodnie z ordynacją podatkową przesyłki z decyzjami może dostarczać operator pocztowy lub pracownicy organu podatkowego (w tym przypadku UM). Stawka za doręczenie pojedynczej korespondencji przez Pocztę Polską wynosi 8,50 zł oraz dodatkowo 3,30 zł od każdej zwróconej korespondencji. Stawka za przesyłkę skutecznie doręczoną przez pracownika UM wynosi 4,50 zł. Całość tej obowiązkowej dla Urzędu operacji jest więc realizowana znacząco taniej dzięki zawieraniu umów z pracownikami UM. Co warte podkreślenia przesyłki są doręczane przez pracowników poza godzinami pracy.

Różnice w kwotach z poszczególnych umów wynikają z liczby przekazanych osobie doręczającej decyzji do doręczenia. Nie wszyscy pracownicy chcieli/mogli wziąć więcej decyzji do doręczenia.

Łatwo policzyć, że dzięki zleceniu doręczania decyzji pracownikom Urzędu Miejskiego, zaoszczędziliśmy co najmniej 327 tys zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button