Konsultacje społeczne

Unia: -55% CO2 do 2030. – Miej wpływ na zmiany.

Nastąpią wielkie zmiany w całej Europie. Odczują to głównie młodzi. Teraz jest szansa, żeby zabrać głos w dyskusji. 

Wypełnij tę ankietę i zabierz w niej głos:

Nowy Europejski Zielony Ład to umowa jaką zawarły wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej w celu złagodzenia skutków wpływu człowieka na klimat i środowisko naturalne. Europa nie jest jednym organizmem. Między państwami wschodnimi, a zachodnimi jest ogromna różnica w możliwościach i środkach jakie są dostępne na cele klimatyczne. To co jest teoretycznie łatwe do wprowadzenia w Austrii czy Niemczech dla obywateli Rumunii czy Łotwy wydaje się oderwane od rzeczywistości.

Zmiany będą odczuwane głównie przez ludzi młodych, zaczynających budować swoją karierę lub tych, którzy są jeszcze w trakcie nauki. Zawody związane z produkcją znacznych ilości CO2 będą powoli likwidowane, a ich miejsce mają zająć tak zwane “Zielone Miejsca Pracy”. Przekwalifikowanie się zabiera czas i wymaga za dużo pracy, dlatego lepiej jest od razu uczyć się “Zielonego Zawodu”. Czym on jest? Jak będzie kwalifikowany? Czy twój aktualny zawód będzie “zielony”? 

Europa jest na etapie ustalania takich kwestii, a nasz projekt Zielone Trójmorze dla Młodych to fantastyczna inicjatywa państw, które posiadają podobne elementy w gospodarce i ekologicznych działaniach. Potrzeba do tego głosu młodych, którym zależy na swojej przyszłości.

Jak władze dowiedzą się czego właściwie potrzeba młodym?

Z urzędnikami trzeba rozmawiać w ich języku, dlatego tworzymy podręcznik ze wskazówkami dla władz na temat tego, jak prowadzić transformację w taki sposób, aby obywatele poniżej 35 roku życia mogli nie tylko przetrwać zmiany, ale na nich skorzystać. Wszak duże projekty wiążą się z dużymi pieniędzmi. W interesie nas wszystkich jest, żeby jak najbardziej wykorzystać szanse i jednocześnie uratować środowisko naturalne. W podręczniku znajdą się cztery rozdziały: zielone miejsca pracy, sprawiedliwa transformacja, inkluzywne polityki klimatycznej oraz ekologiczna edukacja – każdy ma poruszyć inny temat i zbadać co w tej kwestii myśli społeczeństwo. Wspólnie z 9. innymi krajami przygotowaliśmy ankietę, dzięki której zbierzemy informacje z każdego środowiska i będziemy wiedzieli, jakie wspólne punkty widzenia mają ludzie z państw trójmorza.

Wypełnię ankietę. I co dalej?

Zabranie głosu w spawie Zielonego Ładu to pierwszy krok do świadomego uczestnictwa w zmianach, które nastąpią. Zebrane dane pozwolą na stworzenie warsztatów dotyczących zielonych miejsc pracy. Osoby, które wezmą udział w ankiecie będą miały pierwszeństwo w uczestnictwie w tych szkoleniach. Będziemy przekazywali najważniejsze praktyczne informacje przygotowane przez doświadczonych działaczy ekologicznych z Austrii. Podczas spotkania w Wiedniu uczestnicy Zielonego Trójmorza dla Młodych zobaczyli jakie działania są już teraz realizowane. Dzielnica Seestadt to miejsce zaprojektowane od początku do końca z myślą o ekologicznej przyszłości Europy. Wiedza nabyta podczas warsztatów dała ich uczestnikom szersze horyzonty i pokaże jak już teraz można zmieniać naszą rzeczywistość na bardziej zieloną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button