Jawność

Urząd Miejski odmawia udostępnienia informacji publicznej

Otrzymujemy kolejne niepokojące sygnały świadczące o zaostrzeniu kursu Urzędu Miejskiego w Gliwicach wobec zasady dostępu do informacji publicznej.

Przypomnijmy:

  1. Prezydent Adam Neumann odmówił udzielenia wywiadu mediom obywatelskim.
  2. Prezydent Adam Neumann odmówił poszerzenia funkcjonalności rejestru umów zawieranych w trybie bezprzetargowym [LINK].
  3. Dziś otrzymaliśmy pismo, w którym Urząd Miejski odmawia udostępnienia instrukcji obsługi Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM – są w nim zbierane informacje o wszystkich wydatkach UM).

W otrzymanej korespondencji Główna Księgowa miasta dowodzi, że instrukcje obsługi systemów teleinformatycznych nie stanowią informacji publicznej. Powołuje się przy tym na wyrok łódzkiego WSA sygn. (II SAB/Łd 19/16), utożsamiając instrukcję użytkowania z danymi technicznymi programu, które rzeczywiście nie stanowią informacji publicznej.

W dalszej części naszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej prosiliśmy o udostępnienie zestawienia wszystkich wydatków zarejestrowanych w urzędowym systemie w okresie od 01.01.2019 r. do 13.09.2020 r. Według UM jest to jednak prośba nieprecyzyjna. Żeby ją sprecyzować potrzebowalibyśmy wiedzy na temat danych zbieranych w ISZM czyli… instrukcji obsługi, której urząd nie chce udostępnić. Tak wygląda dialog z władzą:

W odpowiedzi na wniosek dotyczący przekazania instrukcji obsługi ISZM oraz rejestru wydatków miasta z ISZM w arkuszu kalkulacyjnym informuję, że dane techniczne w tym instrukcja do programu/systemu komputerowego dotyczące sposobu funkcjonowania systemu komputerowego służącego do tworzenia i udostępniania danych nie są informacją publiczną. System ISZM stanowi jedynie techniczną sferę funkcjonowania narzędzia, jakim jednostka publiczna się posługuje realizując zadania publiczne. Zatem instrukcja nie może być udostępniona (wyrok WSA II SAB/Łd 19/16).

W odniesieniu do dalszej części wniosku, proszę o sprecyzowanie o jakie konkretne informacje Pan wnioskuje. Otrzymany wniosek jest nieprecyzyjny.

Wobec powyższego doprecyzowaliśmy nasz wniosek o informację publiczną:

Szanowni Państwo,

w przywołanym wyroku (II SAB/Łd 19/16) sąd wskazuje, iż informacją publiczną nie są “dane techniczne dotyczące sposobu funkcjonowania systemu komputerowego służącego do tworzenia i udostępniania danych planistycznych”. Proszę nie mylić danych technicznych oprogramowania z instrukcją obsługi. W przedmiotowej sprawie skarżący wnioskował także o instrukcje obsługi programów i otrzymał je w ramach informacji publicznej:

“Organ udostępnił następujące informacje:
1. System tworzenia i udostępniania danych planistycznych dla miasta Ł. 2. Instrukcję dla administratorów systemu Autodesk Infrastructure Map Server 2014 Application Extension
3. System do tworzenia i udostępniania danych planistycznych dla miasta Ł. – instrukcja obsługi dla branżystów drogowych
4. System do tworzenia i udostępniania danych planistycznych dla miasta Ł. – instrukcja obsługi dla projektantów MPZP
5. System do tworzenia i udostępniania danych planistycznych dla miasta Ł. – instrukcja obsługi dla projektantów z zakresu środowiska
6. System do tworzenia i udostępniania danych planistycznych dla miasta Ł. – instrukcja wodociągi
7. Instrukcję korzystania z systemu do tworzenia i udostępniania danych planistycznych dla miasta Ł.
8. Liczbę zespołów i kierowników korzystających z systemu do tworzenia i udostępniania danych planistycznych dla miasta Ł.
9. Listę wszystkich użytkowników korzystających z systemu do tworzenia i udostępniania danych planistycznych dla miasta Ł.”

W związku z powyższym:
Ponawiam wniosek o udostępnienie instrukcji ISZM.

Co do drugiej części – w związku z brakiem wiedzy na temat danych gromadzonych w ISZM (ponieważ nie chcą Państwo udostępnić instrukcji obsługi), proszę o przesłanie w arkuszu kalkulacyjnym wszystkich informacji, jakie są gromadzone w ISZM w związku z wydatkami ponoszonymi przez Miasto Gliwice, włącznie z informacją o zapłaconych karach, kosztach postępowań sądowych, odszkodowaniach itd.:

Zestawienie wszystkich operacji obciążenia budżetu Miasta Gliwice od 01.01.2019 r. do 13.09.2020 wraz z wszystkimi zgromadzonymi w ISZM informacjami, w szczególności:
– o podmiocie, na rzecz którego poniesiono wydatek,
– kwocie i dacie operacji finansowej,
– tytule operacji finansowej,
– numerze dokumentu, na podstawie którego dokonano operacji.
Dane proszę przesłać w arkuszu kalkulacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button