AnalizyŻycie Miasta

Ustalono cele środowiskowe w strategii „Gliwice2040”

Temat strategii „Gliwice2040” powraca podczas ogłaszania kolejnych celów ustalonych przez władze miasta wspierane przez specjalistów z różnych dziedzin. Tym razem padło na cele środowiskowe. Na co zatem postawiono w walce o komfort życia gliwiczan w środowisku miejskim?

W planowaniu przyszłości Gliwic ewidentnie należy się skupić na poprawie jakości powietrza oraz wody, a także na tym by miasto faktycznie stało się zielone, a żeby hasło #zielonegliwice nie stało się pustym sloganem. Magistrat podaje, że w nadchodzących latach mocny akcent stawiać zamierza na uzyskaniu w Gliwicach czystszego powietrza oraz zmniejszeniu poziomu hałasu. Do tego służyć ma aktywny udział gliwickiego samorządu w regionalnych przedsięwzięciach skupiających się na poprawie jakości powietrza, a także promowanie przez miasto działań proekologicznych oraz standardów zrównoważonego budownictwa pozytywnie wpływających na środowisko.

Pomóc temu mają wszelkie innowacje technologiczne. Między innymi rozwój produkcji ciepła i energii elektrycznej z odpadów z miejskiej oczyszczalni. Pozwoli to na zgromadzeniu energii przy minimalnych kosztach, którą nawet będzie można uznać za „darmową”. Wzdłuż ulic mają powstać zielone szpalery drzew, które będą w naturalny sposób tłumić hałas oraz oczyszczać powietrze. Zwiększyć ma się również liczba autobusów hybrydowych i elektrycznych jeżdżących po ulicach Gliwic. Prowadzone będą również działania związane z ograniczeniem „hałasu świetlnego” pomagające zminimalizować zanieczyszczenie gliwickiego nieba zbędnym i zbyt silnym oświetleniem.

Magistrat informuje również, że w planach jest rozwijanie inteligentnego systemu monitorowania zagrożeń i publicznego ostrzegania, a także wdrożenie nowych rozwiązań przeciwpowodziowych. Natomiast celem zapewnienia pewnego dostępu mieszkańcom Gliwic do wody pitnej, miasto ma wykorzystać własne ujęcia głębinowe uzupełniane sieciami regionalnymi.

Miasto wraz ościennymi gminami planuje również zaangażowanie się w cyrkularną gospodarkę odpadów – nadając śmieciom drugie życie. Stawianie na rozwój lokalnego rynku surowców wtórnych ma wesprzeć jego rozwój i wzmocnić przemysł przetwarzania odpadów. Promowane będą także nowoczesne kompostowniki, a wraz za nimi pójdzie kampania ekologiczno-edukacyjna dla najmłodszych mieszkańców.

„Jednym z kluczy do sukcesu naszego miasta na niwie rozwiązań sprzyjających środowisku i przyrodzie będzie innowacyjny system zaopatrzenia w energię, integrujący różne źródła energii i rodzaje sieci dystrybucyjnych – zdradza Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta, które koordynuje prace nad strategią „Gliwice 2040”. – Na realizację tego celu złożą się szeroko zakrojone działania. Planowane jest np. konsekwentne integrowanie sieci dystrybucji energii i indywidualnych instalacji, z dużym udziałem magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła. Unowocześniana będzie też sfera e-zarządzania sieciami zaopatrzenia mieszkańców i instytucji w nośniki energii oraz w wodę” – podkreśla naczelnik wydziału Biura Rozwoju Miasta, Katarzyna Kobierska.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do oceny czy obecne działania rządzących miastem wpisują się w określone cele strategiczne?

cele środowiskowe

Źródło: UM Gliwice  

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button