FinansePolityka lokalna

Uzyskaj 5000 zł na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Trwa nabór w konkursie Śląskie Lokalnie 2022. Z tego funduszu można uzyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych na prowadzenie inicjatyw na rzecz uchodźców. 

Jak uzyskać dofinansowanie?

We wnioskach, które składa się w celu pozyskania grantu trzeba określić obszary priorytetowe w obrębie których będzie się działać. Możemy ubiegać się dofinansowanie, jeśli prowadzimy działania na rzecz uchodźców w takich obszarach jak:

  • Integracja społeczna,
  • Integracja kultury,
  • Wspieranie rodziny, edukacji i wychowanie młodego pokolenia,
  • Upowszechnianie idei wolontariatu i członkostwa w inicjatywach społecznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

  • Młode organizacje pozarządowe (takie, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 60 miesięcy od daty złożenia wniosku) 
  • Grupy nieformalne (co najmniej trzy osoby, które wspólnie chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego)
  • Organizacje Pozarządowe (tzw. Patron)

Jak złożyć wniosek?

Odwiedzamy stronę https://fioslaskie.com/, gdzie możemy wygenerować wniosek. Dodatkowo na stronie znajdziemy wszystkie informacje potrzebne do złożenia wniosku. Regulamin, który zawiera wszystkie potrzebne informacje o dofinansowaniu oraz poradnik, który krok po kroku przeprowadzi nas przez kolejne etapy składania wniosku. Nabór kończy się 15.03.2022. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button