Życie Miasta

W Gliwicach powstanie innowacyjny układ imitujący ludzki organizm

Właśnie ruszyła inicjatywa „Top 100 Innowacji Politechniki Śląskiej”. W jej ramach podczas cyklicznych spotkań z mediami uczelnia prezentować będzie innowacyjne rozwiązania, które mają duże szanse na to, by odegrać sporą rolę w naszym życiu i otaczających go procesach. Pierwszym zaprezentowanym wynalazkiem jest projekt platformy i mikroukładu imitujących ludzki organizm. Pozwoli to m.in. na bezpieczne testowanie leków na komórkach ludzkich.

– Na Politechnice Śląskiej powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań. Chcielibyśmy je wszystkie wspierać, ale oczywiście musimy przyjąć pewne priorytety, aby nasze działania były skuteczne. W związku z tym postanowiliśmy wybrać sto rozwiązań, które mają największą szansę na komercjalizację, na transfer technologii od nauki do biznesu, którym chcemy poświęcić szczególną uwagę i zainteresować nimi media oraz całe nasze otoczenie – przekazał podczas briefingu prasowego prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk.

Podkreślił on również, że Politechnika Śląska jest ambitną uczelnią badawczą i prowadzone w niej badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami odbywają się z myślą o wspólnych korzyściach społecznych i gospodarczych. Wsparcie ze stroni uczelni płynie zdecydowanie w stronę medycyny i to nieprzypadkowo. W pobliżu Politechniki Śląskiej znajduje się bowiem Narodowy Instytut Onkologii, a to sprzyja współpracy obu placówek.

Istotne w realizacji inicjatywy jest Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, którego z jednym z celów jest przekazywanie informacji o wynalazkach naukowców Politechniki Śląskiej w ten sposób, by docierały do jak największego grona odbiorców. Czym dokładnie jest CITT?

– CITT to miejsce, gdzie nauka łączy się z biznesem. Nasza praca polega na wyłanianiu tych rozwiązań, które mają najwyższy potencjał do komercjalizacji lub które mogą szczególnie zainteresować biznes. I właśnie takie rozwiązania będziemy prezentować w ramach naszego autorskiego pomysłu, jakim jest program Top 100 Innowacji. Na początek wybraliśmy 100 innowacji, którymi od powstania aż do momentu wdrożenia będziemy się opiekować po kątem marketingowo-brokerskim oraz mentorsko-coachingowym – powiedziała dyrektor CITT, dr inż. Magdalena Letun-Łątka.

Jeżeli chodzi natomiast o pierwszy wynalazek, który został zaprezentowany w ramach tego projektu, to może okazać się on przełomowy w kwestiach medycznych. Zaprojektowana plafroma i mikroukład do testowania leków na komórkach ludzkich jest bezpiecznym polem do wielu badań. Opiera się ona na zestawie reaktorów, do którego można dostarczać komórki i później na nich prowadzić różne reakcje, chociażby takie jak sprawdzanie wpływu leków na ludzkie komórki nowotworowe.

Możemy tutaj sterować różnymi parametrami, jak temperaturą, składem gazu, dostarczaną pożywką (ta pożywka to jak powiedzmy w organizmie krew) i dzięki temu mamy możliwość precyzyjnego ustalenia konkretnych warunków, w których możemy testować leki  – tłumaczył dr. hab. Inż. Sebastian Student prowadzący zespół dyscyplinarny w składzie: dr hab. inż. Sebastian Student, prof. PŚ; dr hab. inż. Ilona Wandzik, prof. PŚ; dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski, prof. PŚ; dr inż. Małgorzata Milewska; dr inż. Kazimierz Gut; dr inż. Maria Gracka; Maciej Stefanek.

W ramach programu “Top 100 Innowacji” przewidziane są działania m.in. w takich obszarach jak: biotechnologia, medycyna, IT, elektromobilność oraz transport przyszłości. Kolejne spotkania z mediami mają odbyć się po wakacjach.

Źródło: Politechnika Śląska.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button