Konsultacje społeczne

Ważne: w planach kolejne dotacje na wymianę źródeł ciepła

Trwają konsultacje społeczne dotyczące regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”. Uwagi można zgłaszać do 4 czerwca.

Miasto Gliwice planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego naborze Poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze.

Zgodnie z założeniami i wymaganiami tego konkursu, realizacja zaplanowanego zadania będzie polegała na udzielaniu grantów mieszkańcom Gliwic będących właścicielami budynków jednorodzinnych na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła.

Wsparciem zostaną objęte zadania polegające na podłączeniu budynku do sieci ciepłowniczej, a w przypadku, gdy jest to technicznie niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie), na wymianie starego źródła ciepła na źródła zasilane energią elektryczną, gazem lub pompy ciepła. Opis sposobu aplikowania o granty, ich wysokość oraz zasady udzielania, rozliczeń i kontroli zostaną określone w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego. Projekt regulaminu wraz z załącznikami można znaleźć w Biuletynie Info Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W celu poznania opinii mieszkańców Gliwic na temat projektu tego regulaminu, w terminie od 20 maja do 4 czerwca odbywają się konsultacje społeczne. Uwagi lub opinie można zgłaszać mailowo na adres: brm@um.gliwice.pl lub składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub w Biurze Podawczym w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A w godzinach urzędowania.

Źródło: Miejski Serwis Informacyjny nr 21/2021

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button