Komisje RMWideo

Wiceprezydent Śpiewok o upamiętnieniu Bernheima: “Nie widzę zasadności realizacji przedstawionej koncepcji” (WIDEO)

Stowarzyszenie “Młodzi Aktywni Gliwice” złożyło ostatnio kilka petycji do Rady i Prezydenta Miasta. W związku z tym zostali zaproszeni na posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu zreferowania treści swojego kolejnego apelu. Znamy też odpowiedź na poprzednią petycję stowarzyszenia.

W imieniu stowarzyszenia petycje referował Seweryn Botor. Głównie rozmawiano o w sprawie wystosowanie apelu do Prezydenta Miasta Gliwice o podjęcie działań mających na celu upamiętnienia gliwickich ofiar nazizmu, polegającego na ustawieniu przed domami ofiar tzw. Stolpersteine – kamieni pamięci. Komisja ostatecznie zaproponowała wycofanie petycji i przepracowanie pomysłu stowarzyszenia.

Poprzednią petycją stowarzyszenia był apel o upamiętnienie Franza Bernheima, poprzez zamontowanie tablicy pamiątkowej przed kamienicą, w której mieszkał [pisaliśmy o tym tutaj: [Młodzi Aktywni chcą upamiętnienia Franza Bernheima.] Na tę petycję odpowiedział wiceprezydent Mariusz Śpiewok:

W odpowiedzi na Państwa petycję z dnia 31 marca 2021 r. (…) informuję, że podjęte zostały już działania mające na celu upamiętnienie wskazanej osoby. Należy podkreślić, że miasto utworzyło i utrzymuje nowy oddział Muzeum w Gliwicach-Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, którego misją jest przede wszystkim upamiętnianie dziejów Żydów na terenach Górnego Śląska oraz żydowskich ofiar nazizmu, w tym również wspomnianych w petycji Franza Bernheima czy Artura Kochmanna. Informuję, że w ramach działań podjętych przez Dom Pamięci Żydów Górnośląskich powstały:
– film z serii „Muzeum (się) kręci” pt. „Petycja Bernheima” poświęcony jednemu z najważniejszych dokumentów lat 30. XX wieku dla Żydów z Górnego Śląska,  zamieszczony w serwisie internetowym youtube na kanale prowadzonym przez Muzeum w Gliwicach,
– wystawa stała „Żydzi na Górnym Śląsku”-historia petycji Bernheima, zlokalizowana w sali poświęconej antysemityzmowi,
– Publikacje poświęcone między innymi Franzowi Bernheimowi:„O miłości, życiu i śmierci. Opowieści o Żydach Gliwickich” (s. 154-155), publikacja pojawi się również w języku niemieckim do końca roku; „Żydzi na Górnym Śląsku” (przewodnik po wystawie, s. 76-77) publikacja wydana również w języku angielskim; „Śladami Żydów z Górnego Śląska” (przewodnik turystyczny, s. 147), publikacja wydana również w języku niemieckim; artykuły zamieszczone w portalu internetowym poświęconemu historii Żydów z Górnego Śląska „Skarbnica wiedzy”, dostępne również w języku niemieckim oraz angielskim

W związku z powyższym nie widzę zasadności realizacji przedstawionej koncepcji. Informuję również, że Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, oddział Muzeum w Gliwicach jest otwarty na propozycje nawiązania współpracy w celu dalszego skutecznego promowania wiedzy i kultywowania pamięci o Żydach z Górnego Śląska wśród mieszkańców. Stoję na stanowisku, że ważniejszym od stawiania pomników, obelisków czy wieszania tablic jest dbanie o „żywą” pamięć o ważnych osobach i wydarzeniach.

Podsumowując, informuję, że petycja nie została uwzględniona w zakresie dotyczącym zamontowania tablicy pamiątkowej przed kamienicą, w której mieszkał Franz Bernheim.

Z poważaniem                                        

Mariusz Śpiewok
Zastępca Prezydenta Miasta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button