Polityka lokalna

Wojewoda unieważnia uchwałę Rady Miasta Gliwice

Wojewoda unieważnił w całości uchwałę w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu informatyzacji działań.

Dlaczego wojewoda unieważnił uchwałę gliwickiej rady?

W ocenie wojewody uchwała podjęta została z naruszeniem prawa. Według prawników analizujących podjętą uchwałę, rada może zlecać na zewnątrz jedynie zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej. Jak wskazuje Wydział Nadzoru Prawnego wojewody zadanie informatyzacji nie jest zadaniem własnym gminy.

Zadanie dotyczące informatyzacji nie jest zadaniem własnym gminy, nie jest też wymienione w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Informatyzacja oznacza bowiem pewien proces wykorzystywania metod przetwarzania informacji w różnych dziedzinach gospodarki. Nie stanowi ona odrębnego zadania gminy, lecz jedynie metodę ich wykonywania.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego

Zobacz pełną treść dokumentu: [LINK]

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Gliwice próbowała przenieść zadania związane z informatyzacją działań urzędu do spółki Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. Uchwałą została unieważniona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button