Z życia Klastra

Wsparcie dla Ukrainy w inicjatywie “Helping Hands for Ukraine”

Ostatnie dwa lata to czas, w którym Ukraina nieustannie toczy intensywną walkę z Rosją. W tym czasie obywatele Ukrainy otrzymali dużo wsparcia od władz innych krajów, a przede wszystkim od ludzi, którzy dzielili się z nimi swoimi domami, ubraniami i jedzeniem. Polacy bardzo zaangażowali się w pomoc uchodźcom wojennym od samego początku inwazji. Punkty recepcyjne były przepełnione wolontariuszami gotowymi do niesienia wsparcia rzeczowego czy informacyjnego. Niestety, szybkie zaangażowanie i intensywna pomoc w początkowej fazie konfliktu stopniowo ustąpiły miejsca znużeniu i coraz mniejszemu zainteresowaniu tematem wojny. 

Mimo powszechnie panującego “przyzwyczajenia” nie możemy jednak bagatelizować pojawiającego się strachu czy niepokoju spowodowanego wojną. Nie możemy ignorować pojawiających się uczuć strachu czy niepokoju związanych z bliskością działań wojennych, które mają miejsce w naszym otoczeniu. Nie chcemy, aby temat wojny zniknął w gąszczu codzienności. Niezmiernie ważne jest kontynuowanie wsparcia, niezależnie od przyzwyczajenia czy przemijającej uwagi mediów. Wojna nie zakończyła się, a nasi wschodni sąsiedzi w dalszym ciągu potrzebują wsparcia – nie możemy o tym zapominać.


Aby odpowiedzieć na wyżej wymienione problemy Fundacja Klaster Innowacji Społecznych rozpoczęła inicjatywę “Helping Hands for Ukraine”, której celem jest dostarczenie wsparcia dla mieszkańców Ukrainy dotkniętych skutkami działań wojennych. Pomoc dostarczana jest w obwodach chersońskim i donieckim. Miasta docelowe dla wsparcia w ramach projektu “Helping Hands for Ukraine” obejmują wspólnotę Stanisławską – skupiającą się wokół miejscowości Stanisław, Sziroka Bałka, Sofijówka i Oleksandriwka, z 1824 rodzinami, które stale doświadczają ostrzału z tzw. “czerwonej strefy” i są pod okupacją. Drugim obszarem docelowym jest społeczność Dariivka w starostwie Tokarivka, obejmująca Dariivkę, Tokarevkę, Ivanivkę, Mykilstkę, Novotyahivkę i Poniativkę, licząca 1300 rodzin. Te obszary również ciągle padają ofiarą ostrzału i są pod okupacją. Nasza pomoc dotrze również do miast takich jak Pokrowsk, Kramatorsk, Słowiańsk, Selidowo, wieś Halicyniwka, Tyvriv, Hnivan, Stroyntsi, Nove Misto, Uyarytsi i Cheremoshne.

Naszym priorytetem jest zapewnienie niezbędnych środków do przetrwania, takich jak żywność, środki higieniczne, leki, sprzęt rehabilitacyjny oraz wyposażenie zapewniające schronienie i przygotowanie do trudnych warunków, szczególnie w okresie zimowym. Kierujemy naszą uwagę głównie na wsparcie dla najbardziej wrażliwych grup społecznych, takich jak dzieci, kobiety, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. 

Nasi pracownicy i wolontariusze nieprzerwanie angażują się w różnorodne działania, mające na celu zapewnienie niezbędnych środków mieszkańcom obszarów dotkniętych konfliktem. Ich praca jest nieustannym wysiłkiem mającym na celu dotarcie z pomocą do tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Razem zaplanowaliśmy, odebraliśmy, zapakowaliśmy i przekazaliśmy wiele dostaw, aby zagwarantować, że pomoc trafi w odpowiednie miejsca i we właściwym czasie. 

Projekt “Helping Hands for Ukraine” został objęty wsparciem finansowym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki umowie dotacji nr DWR/PH/2023/038/1/2023 zawartej dnia 15.09.2023 roku, mogliśmy realizować nasze cele i dostarczać niezbędną pomoc mieszkańcom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny. Nasz projekt to długoterminowy plan, który dąży do wprowadzenia realnych zmian i uczynienia życia osób dotkniętych konfliktem choć trochę łatwiejszym. Wiemy, że za wyrazami współczucia muszą stać konkretne działania. Nasza inicjatywa stanowi nie tylko doraźną pomoc – to także próba przywrócenia godności tym, którzy cierpią.                                                                       

Pamiętajmy, że to, co robimy dla innych, nie tylko oddziałuje na życie tych osób, ale również kształtuje nasze społeczeństwo i nas samych. W końcu konflikt ten to nie tylko problem odległy – dzieje się blisko nas i wymaga ciągłej refleksji oraz przypomnienia o jego realnym wpływie na nasze życie i otoczenie.

Back to top button