Polityka lokalna

Wycinka drzew na Nowym Świecie nielegalna?

Zarząd Dróg Miejskich wycina drzewa pod budowę drogi rowerowej. Jak informuje Stowarzyszenie Gliwickie Drzewa, wycinkę przeprowadzono z naruszeniem obowiązujących przepisów. 

Wycinka drzew na ul. Nowy Świat w Gliwicach pod ścieżkę rowerową budzi wiele kontrowersji. Wykonawca prac pojawił się w piątek 2 lipca i zaczął ścinać jesiony, na których znajdują się budki lęgowe dla ptaków. Spotkało się to z oporem mieszkańców, którzy zawiadomili policję.

Po przyjeździe funkcjonariuszy wykonawca przedstawił decyzje oraz zgody na prowadzone prace. Decyzje te jednak w świetle prawa nie są ważne, ponieważ trwa sezon lęgowy ptaków, a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych obowiązuje:

– Zakaz „umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, czy niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania” (par. 6 ust. 1-3 rozporządzenia).

– Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe przeprowadzenie wycinki bez kolizji z tymi zakazami, np. ze względu na harmonogram prac budowlanych lub zagrożenie bezpieczeństwa, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, możliwe jest uzyskanie zezwolenia na wykonanie tych czynności odpowiednio od regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy).  Zezwolenie z zakresu ochrony gatunkowej dołącza się do wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu (art. 83b ust. 1 pkt 11 ustawy).

Niestety, ani podwykonawca, ani Zarząd Dróg Miejskich takiego zezwolenia nie posiadali. Ponadto ornitolog, który miał zbadać, czy wycinka nie narusza rozporządzeń Ministra Środowiska, pojawił się dopiero w poniedziałek 2 lipca, po wycięciu części jesionów z budkami oraz gniazdami lęgowymi ptaków. 

Zarząd Dróg Miejskich zapytany o tę sprawę, zrzucił całą odpowiedzialność na podwykonawcę. Jak zapowiada Fanpage Zielone Gliwice, mieszkańcy złożą zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Powodem ma być istotne naruszenie przepisów, między innymi: niszczenie siedlisk, zabijanie chronionych zwierząt oraz płoszenie chronionych gatunków ptaków przez wycinkę sąsiadujących gniazd.

Krzysztof Ostapowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button