Życie Miasta

Wynalazek z Gliwic poprawi jakość ochrony zdrowia?

Gliwicka firma, która została wyróżniona w konkursie Marka-Śląskie stworzyła nowoczesny Infokomunikator, który może ułatwić pracę w branży medycznej.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie.

Wielu absolwentów tej uczelni korzysta ze zdobytej wiedzy i doświadczenia i zakłada własne firmy. Jednym z nich jest Tomasz Werner, dawny student informatyki na Politechnice Śląskiej. Swoją firmę Infotower Business Solutions założył w Gliwicach. Jej produkt – Infokomunikator – został wyróżniony w konkursie Marka-Śląskie za innowacyjność i praktyczne zastosowanie, które ułatwi codzienne funkcjonowanie chorym i personelowi szpitala.

Czym różni się Infokomunikator od tradycyjnych systemów przyzywowych?

Często jedyną funkcją używanych aktualnie sprzętów jest umożliwienie pacjentowi wezwania pielęgniarki. W Infokomunikatorze wezwanie od pacjenta przyjmowane jest na smartfon, za pomocą którego pielęgniarka może nawiązać z pacjentem połączenie głosowe, by uzyskać informacje, jak może pomóc pacjentowi. Łóżko każdego pacjenta wymaga w tym systemie zainstalowania specjalnego pilota–słuchawka do odbierania takich połączeń. Możliwe ma być również przeglądanie na wyświetlaczu wyników badań i innych dokumentów medycznych. Infokomunikator można zintegrować z systemem informatycznym placówki, w której został zainstalowany. 

[…] innowacyjność polega przede wszystkim na wykorzystaniu wielokanałowej łączności bezprzewodowej do umożliwienia komunikacji między użytkownikami systemu. Pilot przy łóżku pacjenta służy do wzywania pielęgniarki, za jego pomocą można też sterować telewizorem, roletami, klimatyzacją i innymi elementami wyposażenia sali chorych. Ma wbudowany czujnik do pomiaru poziomu bólu i latarkę. Możliwości systemu można dostosowywać do potrzeb konkretnej placówki – mówi Tomasz Werner, prezes Infotower Business Solutions.

Rozwiązania docenione przez komisję mogą w znacznym stopniu poprawić komfort w trakcie pobytu w szpitalu lub domu opieki. Możliwość obsługi głosowej wezwania, w wielu przypadkach wystarczający, daje poczucie natychmiastowej reakcji i obsługi pacjenta.

Według twórców, dzięki zastosowaniu systemu, personel będzie mógł optymalizować przemieszczanie się pomiędzy pacjentami, którzy wzywali pomocy, ponieważ nie jest konieczny każdorazowo powrót do dyżurki w celu sprawdzenia, kto wzywał pomocy. Rozwiązanie to może również pozwolić personelowi na szybsze kontaktowanie się głosowo z innym personelem, np. w celu zasięgnięcia opinii czy konsultacji.

UM Gliwice/ Ada Duda

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button