Media lokalneŻycie Miasta

“Zależy nam przede wszystkim na działaniu”

“Chcemy usłyszeć i na bieżąco monitorować to, co dzieje się na Śląsku w zakresie rozwoju Przemysłu 4.0.”  Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości od 2020 roku powoływała do życia kolejne Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości. Pierwsza była Wielkopolska, teraz przyszła kolej na Śląsk. Celem Rad jest budowa i rozwój środowiska Przemysłu 4.0., opartego na zaufaniu i wzajemnej współpracy między podmiotami.

Dewizie sprzyjającej ich utworzeniu było przeprowadzenie transformacji cyfrowej w poszczególnych regionach, w dalszej perspektywie zaś – na terenie całej Polski. Mają one wspomagać Platformę Przemysłu Przyszłości przy prowadzeniu przez nią badań na lokalnych terenach, wskazywać rejony wymagające wsparcia, czy też proponować własne rozwiązania.

Robert Kłosowski – członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

Wyjątkowość i ideę powstania Rady na Śląsku podkreślał Robert Kłosowski, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości:

jako PPP powołaliśmy Radę, aby pomogła nam lepiej skierować ofertę Fundacji do śląskich przedsiębiorców. Uważamy, że każdy region jest inny i ma swoje specyficzne potrzeby, wobec tego nasza oferta powinna się różnić, w zależności od każdego z nich (…). Rada składa się z fachowców i ekspertów najwyższej rangi, których udało nam się zgromadzić na Śląsku. Ich wkład będzie nie do przecenienia zarówno w zakresie rozwoju całej Fundacji PPP, jak i dla szerzenia idei Przemysłu 4.0. na terenie całego kraju. Chcemy usłyszeć i na bieżąco monitorować to, co dzieje się na Śląsku w zakresie rozwoju Przemysłu 4.0.

W funkcjonowanie Śląskiej Rady zaangażowanych jest wielu ekspertów – naukowców, przedsiębiorców czy samorządowców – czynnie zainteresowanych rozwojem przemysłu regionalnego, rozumiejący potrzeby i problemy lokalnych biznesów –  m.in.: Piotr Czarnojańczyk – Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Zagłębie, Petros Tovmasyan – Prezes Klastra Innowacji Społecznych, Janusz Michałek – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, Łukasz Oprawski – Prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju, Jan Lesiak – Dyrektor Centrum Innowacji Silesia (CIS).

Zapytaliśmy członków Rady czym jest dla nich członkostwo w tego typu podmiocie, jakie wiążą z nim szanse i nadzieję.

Petros Tovmasyan – Prezes Klastra Innowacji Społecznych, Agnieszka Łasut – Pani Polskiego Klastra loT i AI SINOTAIC, Robert Kłosowski – członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

Agnieszka Łasut – Pani Polskiego Klastra loT i AI SINOTAIC:

Śląski Przemysł 4.0 to bardzo pojemne określenie, jeżeli chodzi zaś o śląskie technologie w ramach Przemysłu 4.0, to mamy ogromny potencjał spółek, a także wystarczające rozwiązania technologiczne do sprawnego działania. Jako Klaster podjęliśmy misję połączenia potencjału technologicznego polskich spółek, aby pomagać przedsiębiorstwom zautomatyzować i usprawnić procesy, tak aby firmy te mogły sprawnie funkcjonować na rynkach europejskich.

Petros Tovmasyan – Prezes Klastra Innowacji Społecznych, Marek Ostafil – współzałożyciel Smart Secure Networks Sp z o.o , Robert Kłosowski – członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

Marek Ostafil – współzałożyciel Smart Secure Networks Sp z o.o.:

zależy nam przede wszystkim na działaniu (…). Chcemy pokazać, że potrafimy przenieść głos przedsiębiorców na poziom wyżej, aby mieć rzeczywisty wpływ na to, jakie rozwiązania są stosowane, w jaki sposób przygotowywane są konkursy, czy też jak prowadzona jest legislacja, po to by móc się rozwijać. Wszystko to, aby pokazać, że współpraca pomiędzy sektorem prywatnym – biznesem, a sektorem publicznym – władzą, jest możliwa i będzie efektywna.

Petros Tovmasyan – Prezes Klastra Innowacji Społecznych, Dr inż. Artur Kozłowski – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Robert Kłosowski – członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

Dr inż. Artur Kozłowski – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Sieć Badawcza Łukasiewicz:

jesteśmy po okresie transformacji, nasza aktywność koncentruje się głównie na szeroko rozumianej digitalizacji w obszarach cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji. Są to obszary, które jak najbardziej wpisują się w zakres Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, są ważne dla naszego regionu.

Współpraca z ekspertami z regionu ma przełożyć się na stworzenie dedykowanej oferty rozwoju dla Śląska, lepszego zrozumienia jego problemów i możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button