Brak kategorii

„Zaprojektujmy miasto na zielono”

Inicjatywa „Zaprojektujmy miasto na zielono” ma na celu rozwinąć zielone kompetencje uczestników, zwiększyć ich świadomość ekologiczną oraz poszerzyć wiedzę na temat ochrony środowiska i zmian klimatu.

Tematyka ochrony środowiska jest niezmiernie ważna w dzisiejszych czasach. Z uwagi na zmieniający się klimat istotne jest uzmysławianie młodym ludziom, jak ważne jest dbanie o ekosystem.

Kto weźmie udział w inicjatywie?

W inicjatywie „Zaprojektujmy miasto na zielono” wezmą udział młodzi ludzi z Polski, Litwy, Hiszpanii, Słowacji, Turcji i Grecji.  

Jaki jest cel inicjatywy?

Podczas spotkań ponad 30 osób rozwinie swoje kompetencje ekologiczne, zwiększy swoją świadomość oraz poszerzy wiedzę na temat ochrony środowiska i zmian klimatu. Celem inicjatywy jest chęć pokazania, że losy i tematyka ochrony środowiska nie jest obojętna młodym ludziom. Uczestnicy w trakcie inicjatywy zdobędą wiedzę i wykonają zadania, dzięki którym przygotują się do aktywnego uczestnictwa w Światowym Forum Miejskim. Osoby biorące udział w projekcie będą miały możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy w praktyce, poprzez stworzenie własnej propozycji zrównoważonego, ekologicznego i zielonego miasta.

Jaki jest plan inicjatywy?

W trakcie tego projektu każdy z uczestników będzie miał okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ekologii, ale również poznać kulturę i zwyczaje pozostałych członków dzięki “wieczorkom kulturowym”. Zostaną również, zorganizowane wycieczki tematyczne:

  1. W trakcie pierwszej wycieczki uczestnicy zapoznają się z przykładem przemiany obszaru poprzemysłowego.
  2. Podczas drugiej wycieczki uczestnicy spędzą owocny czas w Parku Śląskim, gdzie będą mieli okazję porozmawiać o wpływie zieleni na miasto i jego mieszkańców.

Kiedy zostanie zrealizowany projekt?

Inicjatywa rozpocznie się w kwietniu 2022 roku i będzie trwała siedem dni w Katowicach. Projekt zostanie poprzedzony trzydniową wizytą w marcu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button