Sesja RMŻycie Miasta

Zapytanie radnego o dopłatę do rowerów elektrycznych

Krzysztof Kleczka Radny Rady Miasta Gliwice zapytał wystosował interpelację, w której zapytał zastępcę prezydenta miasta Mariusza Śpiewoka o dopłatę do rowerów elektrycznych. Proponował jednocześnie, by magistrat wziął pod uwagę uchwałę samorządowców z Gdyni, którzy zmierzyli się już z identycznym pomysłem.

Radny Kleczka proponuje, by mieszkańcy na mocy uchwały otrzymywali dofinansowanie do zakupu roweru elektrycznego w wysokości 50%, jednak nie więcej niż 2.500 zł. W Gdyni pula dopłat wynosi 100 tysięcy złotych, a radny nie ukrywał, że gdyńskie rozwiązanie bardzo mu się podoba i chciałby je przenieść na gliwickie grunt.

W związku z podjęciem tego tematu zapytał o to czy magistrat rozważa wniesienie do porządku obrad sesji Rady Miasta projektu uchwały, której przedmiotem byłyby dofinansowania do rowerów elektrycznych. Jednocześnie argumentując swoją propozycję tym, iż rowery elektryczne mogłyby służyć jako alternatywny dla samochodu środek transportu podczas dojazdów do pracy, a to w konsekwencji pozytywnie wpłynęłoby na jakość powietrza w naszym mieście. Dodatkowo kwota roweru po dofinansowaniu byłaby dla gliwiczan zdecydowanie bardziej akceptowalna po dofinansowaniu.

W imieniu magistratu odpowiedź wystosowała Mariola Pendziałek, naczelnik Wydziału Usług Komunalnych.  – „W odpowiedzi na Pana interpelację Wydział Usług Komunalnych informuje, iż w chwili obecnej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego pn.: „Uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu Roweru Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.”możemy przeczytać w odpowiedzi.

Dodatkowo Mariola Pendziałek poinformowała, że ostateczny model funkcjonowania systemu Roweru Metropolitalnego nie jest jeszcze znany. Jeden z rozważanych wariantów zakłada, by poza rowerami standardowymi dostępnymi na miejskich stacjach pojawiły się również rowery elektryczne, z których można by korzystać w ramach tzw. najmu długoterminowego.

Kończąc jednak przekazała najważniejszą cześć odpowiedzi na zapytanie radnego Krzysztofa Kleczka„Biorąc powyższe pod uwagę, do czasu uruchomienia oraz weryfikacji działania systemu Roweru Metropolitalnego, nie planuje się wprowadzenia dopłat do zakupu rowerów elektrycznych.” . Dlatego też na ten moment gliwiczanie mogą zapomnieć o tego typu rozwiązaniu.

Czy Państwa zdaniem dopłaty do rowerów elektrycznych wpłynęłyby realnie na poprawę jakości powietrza w mieście oraz na zmniejszenie korków w centrum miasta? Zapraszamy do zostawienia odpowiedzi w komentarzach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button