Inwestycje

Zbiornik na Wilczych Dołach przesunięty

Kontrowersyjna inwestycja została przesunięta na przyszły rok. Część mieszkańców z pewnością przyjmie tę decyzję z zadowoleniem. Czy opóźnienie oznacza utratę finansowania z Unii Europejskiej?

Na najbliższej sesji Rady Miasta Gliwice głosowane będą zmiany w budżecie i prognozie finansowej miasta. Wśród nich ważna zmiana – przesunięcie na przyszły rok środków zabezpieczonych na realizację zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Wójtowianka. Koszt inwestycji to 16,7 mln zł, z czego 16 mln zł pokrywa dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Przeciw budowie zbiornika protestuje grupa mieszkańców – według nich zbiornik jest przeskalowany, projekt wadliwy a miasto nie wykonało rzetelnej analizy przyrodniczej tego obszaru. Przesunięcie realizacji inwestycji spowodowane jest odwołaniami mieszkańców w procedurze administracyjnej. Jak dowiedzieliśmy się w Wydziale Gospodarowania Wodami, na ten moment nie ma ryzyka utraty unijnego dofinansowania.

W marcu tego roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała dwie decyzje uchylające (derogacyjne) w sprawie tej inwestycji. Pierwsza dotyczy chronionych gatunków gadów i płazów. RDOŚ zobowiązała inwestora do przeniesienia wszystkich chronionych zwierząt w inne miejsce. Druga decyzja wskazuje 47 opisanych we wniosku gatunków ptaków. Niszczenie ich siedlisk możliwe jest wyłącznie poza sezonem lęgowym, (po 15 października). Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, inwestor będzie musiał zamontować budki lęgowe.

Obie decyzje zakończyły trwające od wielu miesięcy postępowanie administracyjne. Od decyzji wniesiono jednak odwołanie, co postawiło pod dużym, znakiem zapytania możliwość rozpoczęcia inwestycji w tym roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button