Polityka lokalna

Zlikwidują Młodzieżowy Dom Kultury? Jest oświadczenie dyrektora

W odpowiedzi na informacje publikowane w mediach lokalnych oświadczenie wydał dyrektor Młodzieżowego Domy Kultury. Tłumaczy, na czym polegać będzie likwidacja dotychczasowej jednostki organizacyjnej i wchłonięcie jej zadań przez nową instytucję kultury.

Oto treść oświadczenia:

Szanowni Wychowankowie i Rodzice, wszyscy obecni jak i byli uczestnicy zajęć w placówce Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach,

Wobec nieprawdziwych informacji pojawiających się w części mediów w sprawie likwidacji (przekształcenia) MDK, należy się Państwu sprostowanie i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Na początku chcę Państwa uspokoić i przekazać najważniejszą informację: proponowana zmiana sposobu funkcjonowania jednostki nie wiąże się z likwidacją zajęć warsztatowych dotychczas odbywających się w MDK, zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i w okresie wakacji.

Nowa jednostka kultury ma zostać utworzona w oparciu o dotychczasowych  pracowników  MDK i będzie kontynuować misję pracy z dziećmi i młodzieżą, rozwijania ich zdolności i pasji, przez osoby z wysokimi kwalifikacjami w duchu kreatywności i twórczego myślenia.

Wychowankowie, jak i Rodzice, najważniejsi odbiorcy działań statutowych Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, będą mogli nadal kontynuować swoją edukację na zajęciach, w nowej, poszerzonej ofercie – z priorytetem pierwszeństwa dla aktualnych wychowanków placówki MDK, bez uszczerbku na jakości i ilości przeznaczonego dla dzieci i młodzieży czasu.

Podkreślam, że jedynie ograniczenia prawne, w ramach których można przekształcić placówkę oświatową w instytucję kultury, sprawiają, że najpierw należy dokonać jej formalnej likwidacji, a następnie powołać – tak bardzo potrzebną naszemu miastu – nową instytucję kultury. Jestem przekonany, że da ona możliwość poszerzenia oferty nie tylko edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, ale również sprawi, że pojawi się wachlarz propozycji zajęć i wydarzeń skierowanych do pełnoletnich mieszkańców miasta.

Należy zaznaczyć, że dotychczasowe działania MDK, były ograniczane względami formalnymi. Obecna forma organizacyjna ogranicza chociażby możliwości pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego, na realizowane w placówce projekty kulturalne, wydarzenia cykliczne i okazjonalne. Możliwości rozwoju dla dotychczasowych działań MDK będzie mieć natomiast nowa jednostka kultury, m.in.w przestrzeni edukacji, kreatywnego i twórczego kształcenia, impresariatu, organizacji imprez, itp.

Jak już wspomniałem, zarówno dla Wychowanków, jak i dla Rodziców różnica jakościowa będzie zdecydowana.

Drodzy Wychowankowie i Rodzice,

w mediach społecznościowych pojawia się wiele niesprawdzonych, sprzecznych czy wręcz nieprawdziwych informacji, dotyczących likwidacji placówki MDK. Jako dyrektor zapewniam Was, że zarzuty co do celowości przekształcenia placówki są bezpodstawne.

Jako osoba powołana do zespołu , który pracuje nad rozwojem oferty Młodzieżowego Domu Kulturyw nowej strukturze organizacyjnej, jestem przekonany o zasadności koniecznych zmian, nie tylko w aspekcie wychowania pozaszkolnego dzieci i młodzieży, lecz również w szeroko pojętej gliwickiej kulturze.

Zapewniam Państwa, że nowo utworzona jednostka kultury jest potrzebna i konieczna. Jestem przekonany, że będzie ona kontynuować misję realizowaną dotychczasowo przez MDK w przestrzeni edukacji przez sztukę, w sposób bardziej atrakcyjny i perspektywiczny.

Sebastian Michałuszek

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button