Konsultacje społeczneŻycie Miasta

Zmiany w GIL-u

Na ostatniej sesji Rady Miasta Gliwice przyjęto uchwałę zmieniającą regulamin Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. To mechanizm partycypacyjny dla mieszkańców Gliwic.

Gliwicka Inicjatywa Lokalna to mechanizm, który pozwala mieszkańcom realizację małych inwestycji i projektów w partnerstwie z Miastem. W założeniu ponosi koszty zadania, mieszkańcy angażują swój czas i energię. Przykładowo – grupa sąsiadów otrzymuje od miasta sadzonki drzew i ławkę uliczną, we własnym zakresie przeprowadzają nasadzenia i zajmują się instalacją ławki.

Niestety, w ciągu roku funkcjonowania GIL nie udało się przeprowadzić w ramach tej procedury żadnej inwestycji. Problemem był zbyt skomplikowany i rygorystyczny regulamin. Miasto postanowiło wprowadzić w nim zmiany. W tym celu przeprowadzono konsultacje społeczne.

Gliwicka Inicjatywa Lokalna | Miasto Gliwice

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Rady miasta w sprawie gliwickiej inicjatywy lokalnej. były one skierowane do miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rad Dzielnic.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr PM-3517/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z 21 stycznia 2021 r., w okresie od 22 stycznia do 5 lutego 2021 r. W tym czasie zbierano uwagi i opinie do projektu nowej uchwały Rady Miasta określającej tryb i kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Protokół z konsultacji można znaleźć w BIP Gliwice: LINK.

Oto najciekawsze uwagi zgłoszone w konsultacjach:

Na podstawie własnych doświadczeń oraz uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych urząd przygotował nowelizację uchwały w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie na ostatniej sesji Rady Miasta Gliwice.

Oto treść znowelizowanej uchwały: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button