Jawność

Zmiany w Urzędzie Miasta! Kto objął stanowisko Sekretarza Miasta?

Stanowisko Sekretarza Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach objęła Marta Tartanus-Oryszczak. Kim jest nowa Sekretarz Miasta?

Marta Tartanus-Oryszczak, dotychczasowa naczelnik Biura Zarządzania Płynnością Finansową Urzędu Miejskiego w Gliwicach z początkiem nowego roku objęła stanowisko Sekretarza Miasta. Jest związana z gliwicką samorządnością już od ponad 18 lat i przeszła poszczególne stopnie kariery urzędniczej. Do rozpoczęcia nowego roku pełniła funkcję naczelnik Biura Zarządzania Płynnością Finansową Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Marta Tartanus-Oryszczak to absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, realizowała specjalność gospodarka miejska i regionalna. Pracę w Urzędzie Miejskim rozpoczęła w październiku 2003 roku. Między 1 czerwca 2007 roku a 13 lipca 2008 roku pełniła funkcję zastępcy naczelnika Biura Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej UM, a 14 lipca 2008 r. objęła stanowisko naczelnika Biura Zarządzania Płynnością Finansową UM. Wydział ten organizowała od podstaw, kierując nim ponad 13 lat.

Za: UM

Komentarze

 1. Otrzymaliśmy pismo z UM – to może pani sekretarz wyjaśni dlaczego podatek od nieruchomości wzrósł w 2022 o ponad 40%, pomimo, że mogły wzrosnąć tylko o 3,6%? (cyt. art. link poniżej)
  “…Zatem ww. stawki maksymalne wzrosną o ok. 3,6% w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku. Z uwagi na zasady zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 3,6%.
  Ważne!
  Trzeba pamiętać, że o faktycznej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w danym roku decyduje każda gmina w odpowiedniej uchwale swojej rady, podjętej w roku poprzednim. Co istotne, faktyczne stawki określone przez radę gminy nie mogą być wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów. Najczęściej gminy ustalają stawki faktyczne podatku od nieruchomości na poziomie stawek maksymalnych…”
  (cyt. artykuł jak niżej:
  https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-osobiste/podatek-od-nieruchomosci/5304649,Podatek-od-nieruchomosci-w-2022-r-stawki-maksymalne.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button