Sesja RM

Znów spodziewamy się emocji na sesji Rady Miasta

26.11.2020 kolejna sesja Rady Miasta. W porządku obrad 28 punktów, w tym kilka kontrowersyjnych. Znów możemy spodziewać się emocji.

Najbardziej zapalnym punktem sesji z pewnością będzie propozycja grupy radnych w sprawie zmiany Statutu Miasta Gliwice, a konkretnie Regulaminy Rady Miasta. Proponowana przez radnych zmiana ma wykluczyć powtórkę ze skandalicznej sesji, gdy nie dopuszczono mieszkańców do głosu, a wszelkie próby dyskusji ucinano poprzez złożenie wniosku formalnego.

W punkcie 9 sesji radni pochylą się nad projektem uchwały w sprawie wyboru sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami. Projekt zakłada przekazanie kolejnego zadania miasta do spółki zewnętrznej – Śląskiej Sieci Metropolitalnej. Uzasadnienie wyboru podmiotu jest co najmniej… lakoniczne. Bardzo ciekawi nas dyskusja nad projektem.

W punkcie 18 radni głosować będą nad podwyższeniem wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. To bardzo ważna zmiana i spodziewamy się, że zostanie uchwalona jednomyślnie.

Pełny porządek obrad: [LINK]
Sesja odbędzie się w dniu 26-11-2020 r o godz. 15:00 w trybie zdalnym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button