JawnośćŻycie Miasta

Zrąb na Ligockiej — dlaczego wycinają drzewa?

W Gliwicach, jak w każdym mieście funkcjonują odpowiednie służby, których zadaniem jest opieka nad drzewostanem. Według podjętych decyzji, na ulicy Ligockiej 44 drzewa przeznaczone będą do wycinki.

Jak możemy przeczytać na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, przez cały rok, na terenie całego miasta prowadzony jest przegląd stanu drzew. Niektóre z nich wymagają jedynie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usuwaniu gałęzi obumarłych, nadłamanych, usuwaniu jemioły czy korygowaniu statyki. Niestety, w pasach drogowych są i takie drzewa, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych lub kierowców i ich pojazdów — czytamy w artykule. Do zadań ZDM należy między innymi utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Do obowiązków należy więc pielęgnacja, ale również usuwanie tych drzew, które mogłyby doprowadzić do wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń.

Dokument zezwalający na wycinkę drzew został wydany dla roślin na ulicy Ligockiej. Spośród rosnących tam drzew aż 44 przeznaczone będzie do wycinki. Drzewa zostały ocenione jako martwe, zamierające lub posiadające liczne wypróchnienia u podstawy korony, a to z kolei stwarza ryzyko złamania pnia. Wycięte drzewa ma zastąpić w najbliższych miesiącach osika. Planowane jest nasadzenie 90 sztuk tego gatunku. Na odcinku ul. Knurowskiej w zamian za 15 drzew, zostaną nasadzone 54 lipy drobnolistne.

W najbliższym czasie planowane są także kolejne wycinki. Zabiegi pielęgnacyjne lub związane z usuwaniem drzew przeprowadzone zostaną także na ul. Drzymały, Nadbrzeżnej, Niedurnego, Parkowej, Pod Borem, Rolników i Św. Jacka.

Według informacji udostępnianych przed ZDM każde drzewo przed wycięciem przechodzi przez procedurę, której ukoronowaniem jest decyzja o wycince lub pozostawieniu go:

1. Pierwszym etapem oceny jest przegląd stanu fitosanitarnego drzew. Polega on na uzyskaniu informacji o uszkodzeniach drzew, ubytkach, nadgniciu czy przesuszeniu rośliny.
2. Drugi etap polega na przygotowaniu i skierowaniu wniosku wraz z opisem stanu drzew. Do wniosku załącza się zdjęcia, mapę z drzewami zaznaczonymi do wycinki. Na tym etapie określa się również plan nasadzeń zastępczych z wyznaczeniem lokalizacji i gatunku drzew.
3. Dokument staje się podstawą dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego do przyjazdu na miejsce i przeprowadzenia wizji w terenie. Ich zadaniem jest dokonanie niezależnej oceny stanu drzew.
4. Przygotowywany jest projekt decyzji, który przekazany zostaje do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a ta przeprowadza kolejną weryfikację.
5. Ostatnim krokiem jest wydanie decyzji (przez Urząd Marszałkowski) zezwalającej na usunięcie drzew.

ZDM/ AD

2 Comments

  1. Widać, że się nie boicie władz Gliwic – jako zdjęcie ilustracyjne daliście zdjęcie z Poznania z czynnymi torami tramwajowymi za drzewami! W Gliwicach nie wolno pokazywać tramwaju w pozytywnym świetle, a czynna linia tramwajowa godzi w uczucia rządzących (kłamców) 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button