Jaki jest nasz cel?

Gliwice OdNowa to działania watchdogowe, czyli promujące jawność finansów publicznych, transparentność życia publicznego, aktywność obywatelską i partycypację w procesach stanowienia prawa lokalnego. Wszystko w trosce o jakość demokracji i samorządności. 

Kim jesteśmy?

Klaster Innowacji Społecznych to konsorcjum śląskich organizacji i przedsiębiorstw społecznych. Projekty i przedsiębiorstwa biznesowe realizowane wspólnie pod szyldem Klastra charakteryzuje innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów społecznych, etyka w biznesie oraz odpowiedzialne zarządzanie. Organizacja ta realizuje projekty strategiczne dla administracji publicznej, w tym projekty operatorskie, głównie w obszarze edukacji, cyfryzacji i polityki międzynarodowej.

Projekt realizuje Instytut Pracy i Edukacji

KRS: 0000577540
NIP: 6312658876
REGON: 362578997

Poznaj nasz zespół!

Osoby zaangażowane w projekt są Gliwiczanami, które na co dzień angażują się w różne działania na rzecz lokalnej społeczności. 

Petros Tovmasyan

Prawnik z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami i podmiotami ekonomii społecznej. Wcześniej członek zarządu Klubu Jagiellońskiego ds. oddziałów regionalnych. 

Bartosz Rybczak

Specjalista ds. projektów regrantingowych, w tym FIO, Obywatel IT, z dużym doświadczeniem korporacyjnym. Koordynator projektu “Gliwice OdNowa”. Prywatnie miejski aktywista i społecznik..

Robert Kłosowski

Prawnik, innowator społeczny, manager. Doradca biznesowy w Śląskim Klastrze Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Współtwórca najważniejszych projektów Klastra.

Back to top button