Brak kategorii

Inicjatywa przeciwko wykluczeniu społecznemu osób starszych

W obliczu postępującego starzenia się społeczeństwa, partycypacja społeczna seniorów staje się kwestią o kluczowym znaczeniu. W epoce, gdy życie zawodowe i społeczne zdają się być domeną młodszych pokoleń, nasuwa się konieczność aktywnego włączania osób starszych w dynamikę lokalnych wspólnot.

Działania seniorów w sferze społecznej znacznie wykraczają poza tradycyjne aktywności charytatywne. Ich zaangażowanie obejmuje szerokie spektrum działań – od udziału w życiu politycznym, poprzez uczestnictwo w kulturze i edukacji, aż po pracę w grupach wsparcia i organizacjach społecznych. Takie aktywności nie tylko poprawiają samopoczucie i zdrowie psychiczne osób starszych, ale również mają istotny wpływ na rozwój społeczeństwa, podnosząc komfort życia seniorów.

„Podbeskidzka Mapa Potrzeb Seniorów” jest inicjatywą, która odpowiada na te wyzwania. Realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Zielona Stacja, działania zaangażował pięć grup senioralnych z województwa śląskiego, w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku w Milówce. Głównym działaniem była współpraca z seniorami w celu zidentyfikowania ich potrzeb związanych z życiem w lokalnej społeczności.

W ramach projektu zorganizowano serię czterech warsztatów poświęconych partycypacji społecznej. Uczestnicy brali aktywny udział w dyskusjach na temat włączania seniorów w życie lokalnej społeczności. Dodatkowo, w trakcie spaceru badawczego, seniorzy wspólnie wskazywali miejsca, które wymagają przystosowania do ich potrzeb. Efektem końcowym była wspólnie opracowana petycja oraz mapy, na której zaznaczono kluczowe obszary wymagające przystosowania.

Projekt zakończy się przekazaniem przygotowanej petycji i mapę władzą gminy. Inicjatywa ta pokazuje, jak ważna jest aktywna rola seniorów w społeczności i jakie korzyści może przynieść ich zaangażowanie dla poprawy jakości życia w lokalnych społecznościach.

„Podbeskidzka Mapa Potrzeb Seniorów” to doskonały przykład, jak poprzez współpracę międzypokoleniową można tworzyć bardziej zrozumiałe i dostosowane do potrzeb wszystkich mieszkańców środowisko. Dzięki takim inicjatywą seniorzy nie są tylko odbiorcami wsparcia, ale stają się aktywnymi kreatorami zmian w swoich społecznościach.

Projekt “Podbeskidzka Mapa Potrzeb Seniorów” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Back to top button