Brak kategorii

Czym są i jak działają organizacje poradnicze?

Organizacje poradnicze poprzez swoją działalność przyczyniają się do budowy i rozwoju dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, w którym osoby znajdujące się w różnych sytuacjach życia społecznego mogą korzystać z przysługujących obywatelom praw.

Poradnie udzielają  pomocy oraz dostarczają  informacji, rad osobom, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Fundamentalną rolę w poradnictwie odgrywają wartości oraz wskazówki przedstawiające opcje postępowania. Podstawową pomocą jest rozmowa z doradcą, który może udzielać konkretnych informacji dotyczących danej sprawy, lub wspierać osobę potrzebującą w samodzielnym decydowaniu i poszukiwaniu rozwiązań problemów.  Podstawowym celem jest poprawa jakości życia osób zwracających się o pomoc, ich rozwój  związanych z różnymi aspektami życia. W budowaniu relacji z osobą pokrzywdzoną warto kierować się wartościami takimi jak szacunek, zachowanie tajemnicy, wskazane jest także używanie zrozumiałego i jasnego języka.

Istotą porady jest stworzenie warunków do odzyskania lub uzyskania przez człowieka potrzebującego świadomości samodzielnego rozwiązania problemów oraz umiejętności w podejmowaniu właściwych decyzji. Warto także pokazać jakich działań unikać w przyszłości, aby nie doprowadzać do problematycznych sytuacji w przyszłości.

Możemy wyróżnić wiele obszarów działalności poradnictwa są to m. in.:

  • Poradnictwo obywatelskie, które polega na informowaniu ludzi o przysługujących im prawach oraz obowiązkach.
  • Poradnictwo prawne, polega na udzielaniu informacji  mającej zastosowanie w konkretnej sprawie. Porada prawna może polegać na sporządzeniu projektu pisma prawnego.
  • Poradnictwo psychologiczne, obejmuje szeroki zakres działań psychologicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
  • Poradnictwo rodzinno- pedagogiczne, koncentruje się na problematyce wychowawczej. Celem jest pomaganie w codziennym wychowaniu a także pomoc w naprawie relacji małżeńskich i rodzinnych.
  • Poradnictwo konsumenckie, udzielanie informacji prawnych z zakresu ochrony praw konsumentów.
  • Poradnictwo zawodowe, polegające na osiągnięciu zrozumienia samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy umożliwiając realny wybór lub zmianę zatrudnienia.

Istotą poradnictwa jest wpisanie się w kontekst sytuacyjny danej osoby, rodziny czy sytuacji oraz udzielenie satysfakcjonującego wsparcia. Działalność organizacji poradnictwa jest niezbędnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Profesjonalne poradnictwo powinno opierać się oraz promować przekonanie że każdy człowiek może być sprawcą własnej ewolucji i zmian rzeczywistości. 

Doświadczenia w poradnictwa W Polsce pokazują że jest to rodzaj usług niezwykle użytecznych, i powinny zostać ona prowadzone nadal w takiej formule w jakiej są świadczone czyli powinny być dostępne dla każdego, bezpłatne, bezstronne, poufne oraz co najważniejsze profesjonalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button