Brak kategorii

Klucz do lepszej przyszłości

W obliczu dynamicznych zmian demograficznych, z którymi mierzy się nasze społeczeństwo, rola seniorów w życiu społecznym nabiera nowego, kluczowego znaczenia. Starzenie się populacji stawia przed nami wyzwania, ale równocześnie otwiera nowe możliwości dla aktywnego zaangażowania osób starszych w różnorodne aspekty życia lokalnej społeczności.

Seniorzy nie są już tylko biernymi obserwatorami życia społecznego. Ich działania wykraczają poza tradycyjne aktywności charytatywne, obejmujące szerokie spektrum inicjatyw – od udziału w polityce, poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze i edukacji, aż po działalność w grupach wsparcia i organizacjach społecznych. Te różnorodne formy zaangażowania nie tylko poprawiają samopoczucie i zdrowie psychiczne seniorów, ale również przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa jako całości, tworząc bardziej zintegrowaną wspólnotę.

Inicjatywą, która odpowiada na potrzeby osób powyżej 60. roku życia, jest „Podbeskidzka Mapa Potrzeb Seniorów”, realizowana przez Spółdzielnię Socjalną Zielona Stacja. Działania te skupiają się na aktywnej partycypacji seniorów w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności. Do udziału zaangażowaliśmy pięć grup senioralnych z terenu Podbeskidzia, w tym Klub Seniora z Gminy Czernichów. W ramach projektu zorganizowaliśmy serię warsztatów, podczas których seniorzy mieli okazję wyrazić swoje opinie i potrzeby.

Podczas spacerów badawczych uczestnicy projektu wspólnie identyfikowali miejsca wymagające dostosowania do potrzeb osób starszych. Efektem końcowym działań było utworzenie petycji oraz mapy, która zawiera zidentyfikowane obszary wymagające interwencji.  

Partycypacja społeczna seniorów to nie tylko szansa na lepsze życie dla nich samych, ale również cenny wkład w rozwój i dobrostan całych społeczności. Takie działania jak „Podbeskidzka Mapa Potrzeb Seniorów” pokazują, że aktywne zaangażowanie osób starszych w życie społeczne przynosi wymierne korzyści dla wszystkich pokoleń.

Projekt „Podbeskidzka Mapa Potrzeb Seniorów” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach programu wieloletniego „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Back to top button