Brak kategorii

Sukces w kształtowaniu polityki senioralnej

Region Podbeskidzia znany ze swojej malowniczej przyrody i bogatej kultury stał się również miejscem, w którym głos seniorów w społeczności zyskał na znaczeniu. Spółdzielnia Socjalna Zielona Stacja z Gliwic realizowała inicjatywę “Podbeskidzka Mapa Potrzeb Seniorów”, która nie tylko zwiększyła świadomość znaczenia opinii osób starszych, ale również zapewniła im wsparcie w życiu codziennym, samorozwoju oraz aktywnym uczestnictwie w lokalnej społeczności.

W działania zaangażowanych zostało łącznie ponad 70 seniorów z Czechowic-Dziedzic, Milówki, Żywca, Skoczowa i Czernichowa. Każda z grup wzięła udział w cyklu warsztatów, podczas których kluczowym tematem była edukacja obywatelska. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się czym jest partycypacja, jakie są jej rodzaje, jakie działania są podejmowane w innych rejonach. Ponadto seniorzy dowiedzieli się, czym jest spacer badawczy, jak tworzyć petycję oraz organizować spotkania z władzami miasta. 

Jednym z głównych efektów inicjatywy było powstanie „Map lokalnych potrzeb seniorów”. Zostały one opracowane przez seniorów, wskazując na kluczowe obszary wymagające zmian. Istotną częścią działań było utworzenie petycji. Dokument zawierał opisy obiektów wskazanych do przystosowania wraz z opisem sposobu rozwiązania problemu.

Razem z mapami petycje stały się ważnym narzędziem wpływania na politykę senioralną. Dodatkowo powstał film prezentujący, jak seniorzy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu swoich gmin i wpływać na podejmowane decyzje. Projekt przyniósł znaczące zmiany społeczne: wzrost aktywności obywatelskiej wśród seniorów, lepsze zrozumienie procesów decyzyjnych w gminach oraz zmianę sposobu postrzegania osób starszych, które teraz są widziane jako aktywni i ważni członkowie społeczności.

Uczestnicy otrzymali narzędzia i nabyli umiejętności, które umożliwią kontynuację działań po zakończeniu inicjatywy. Opracowane mapy potrzeb staną się kluczowym narzędziem w planowaniu polityki senioralnej, a film z projektu dotarł do szerokiego grona odbiorców, propagując ideę aktywnego udziału seniorów w życiu lokalnych społeczności.

Projekt “Podbeskidzka Mapa Potrzeb Seniorów” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Back to top button