Komisje RMPolityka lokalna

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie komisji z dnia 14.12.2020 r. Główne tematy posiedzenia: przekraczanie norm hałasu i zanieczyszczenia powietrza w dzielnicy Brzezinka, druki sesyjne.

Zaproszeni goście:

 1. Wiceprezydent Aleksandra Wysocka.
 2. Naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach Agnieszka Setnik .

Poruszane sprawy:

 1. Odpowiedź Komisji na pismo mieszkańców ulicy Sopockiej i Radomskiej w dzielnicy Brzezinka, według któego dochodzi do sytuacji przekraczania dopuszczalnego hałasu i zanieczyszczenia powietrza na terenie sąsiadującym z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
  1. Centrum Dystrybucyjne Lidl znajdujące się w pobliżu domów przy ulicy Radomskiej, Sopockiej i Bydgoskiej powoduje uciążliwy hałas dla mieszkańców. Wentylatory przy zakładzie często powodują hałas, który oscyluję przy granicznym poziomie 70  dB. W ostatnich latach Centrum Dystrybucyjne Lidl zostało rozbudowane, co spowodowało zwiększenie hałasu przez wentylatory w nowej części zakładu.
  2. Mieszkańcy Brzezinki zgłosili również pojawiający się problem odczuwalnych zanieczyszczeń i zapachów palonego plastiku i metalu. Szczególnie w okolicy ulicy Sopockiej wydobywające się z zakładu Kirchoff. Pojawiają się obawy mieszkańców o zagrożenie życia spowodowane zanieczyszczeniami. Dokonywane już pomiary zanieczyszczeń w zakładach, ale nie wykazały one przekroczenia norm.
  3. Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik (18.30) wyjaśniła, że problem hałasu może być spowodowany przez kilka zakładów. Miasto dokonało pomiaru hasło na terenie zakładów. Podczas badań nie można było sprawdzić efektu kumulowania się hałasu, do którego może dochodzić przy ulicy Radomskiej. Naczelnik tłumaczy, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach mógłby przeprowadzić dodatkowe pomiary, ale również na terenach zakładów. 
  4. Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik (20.30) tłumaczyła, że nie ma przepisów odnośnie dopuszczalnych poziomach odorów, czy norm. Obowiązujące przepisy dotyczą tylko substancji, które nie mogą być emitowane przez zakłady. Mimo, że firmy muszą przestrzegać standardy emisji to nie wpływa to na zapachy wydobywające się z zakładów.  
  5. Dyskusja członków Komisji, gości i mieszkańców (22.00) na temat pomiaru zanieczyszczeń powietrza i hałasu. Czy przeprowadzane pomiary są adekwatne do rzeczywistości.? Czy fakt, że firmy są uprzedzone o badaniach wpływa na zmniejszenie zanieczyszczeń? Jak powinny być przeprowadzone pomiary?
  6. Powstanie Strategicznej Mapy Hałasu (52.00) w przyszłym roku ma powstać mapa wraz z punktami poboru na terenie miasta. Część punktów może zostać wskazana przez mieszkańców. Propozycja Naczelnik, aby umiejscowić jeden z wskaźników w dzielnica Brzezinka w pobliżu ulicy Radomskiej. 
 2. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021-2023 (1.07.00).
 3. Wolne wnioski (ok. 1:12.00).

Zapis wideo posiedzenia: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button